Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XXII Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XXII Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek ICR

Kościół naucza, że są sprawiedliwe podatki, które należy płacić, aby państwo mogło wykonywać przypisane mu zadania: zwłaszcza w zakresie ochrony obywateli przed agresją i działalnością przestępczą – przypomniał x. Rafał Trytek ICR podczas kazania wygłoszonego 6 listopada 2022 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nie oznacza to jednak, że wszystkie podatki są sprawiedliwe. Współcześnie bowiem jest tak, że urzędnicy państwowi uzurpują sobie prawo do ich nakładania według własnego widzimisię, a nie w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb społeczności, której powinni służyć.

Te nadużycia nie są jednak nowym zjawiskiem, gdyż stały się dotkliwe już w czasach panowania Rzymian nad Ziemią Świętą. „Obłudnicy” – jak określił ich nasz Pan Jezus Chrystus, próbowali sprowokować Go do wypowiedzenia słów, które ściągnęłyby na Niego represje ze strony władz okupacyjnych. Syn Boży, przedwieczna Mądrość, udzielił im odpowiedzi, w której najważniejsze było to przesłanie, że sprawy Boże muszą być zawsze na pierwszym miejscu. Władza państwowa – niezależnie od tego, czy została prawowicie ustanowiona, czy jest nieprawowita – nie może żądać niczego, co byłoby sprzeczne z Prawem Bożym. Żadna władza nie może występować przeciwko Objawieniu (zwłaszcza wtedy, gdy jej instytucje przez wieki przenikał duch Ewangelii) i prawom naturalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.