Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Objawienia Pańskiego AD 2020 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Objawienia Pańskiego

x. Rafał Trytek

6 stycznia 2020 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. W święto Objawienia Pańskiego czcimy naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Króla i Zbawcę całego świata. On jest prawowitym władcą nie tylko Izraela, lecz wszystkich ludów pogańskich, dlatego mędrcy ze Wschodu przybyli jako pierwsi, aby złożyć Mu hołd i ofiarować dary: złoto – dla Króla, kadzidło – dla Kapłana, mirrę – dla Ofiary, która została złożona za ludzi ze wszystkich części świata i z każdej epoki. Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę, której biegiem Bóg Ojciec uwiarygodnił swojego Syna wobec pogan, w ubogiej stajence betlejemskiej uznali Bóstwo Chrystusa.

Ten fakt i towarzyszące mu okoliczności są dla katolików ważnym przypomnieniem, że wiara nie jest wyłącznie fenomenem przeżywanym wewnętrznie – przeciwnie: przychodzi z zewnątrz, jest obiektywnie stwierdzalna i potwierdzona autorytetem Boga. Dziś również musimy uznawać, że nasz Pan, wyrzekający się zewnętrznej chwały, jest prawowitym Królem, Kapłanem i Ofiarą. Musimy odrzucić pogoń za prestiżem oraz żądzę władzy i pieniędzy, które – jak dowodzą dzieje króla Heroda, uzurpatora izraelskiego tronu – prowadzą do najkrwawszych aktów tyranii.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.