Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Męki Pańskiej AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Męki Pańskiej

x. Rafał Trytek

7 kwietnia 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby móc przelać Krew za zbawienie grzeszników. Stał się pośrednikiem, Kapłanem i żertwą, gdyż tylko przez Jego Krew – w odróżnieniu od krwi zwierząt rytualnie przelewanej w epoce Starego Testamentu – zbawienie jest możliwe.

W Niedzielę Męki Pańskiej rozważamy znaczenie kapłaństwa – duchowni Nowego Testamentu, którzy zostali ważnie wyświęceni w Kościele katolickim, są kapłanami nie sami z siebie, lecz tylko o tyle, o ile są w jedności z Synem Bożym. Ręce kapłana składają bowiem ofiarę czystą w imieniu i osobie Jezusa Chrystusa – kapłan jedynie użycza swoich rąk naszemu Panu. Ze świadomości tego faktu wynika zwyczaj całowania dłoni kapłana, tych dłoni, które są rękami Chrystusa.

Modernistyczni duchowni wzbraniają się przed taką formą okazywania czci, gdyż nie wierzą we własne kapłaństwo – i mają rację ze względu na nieważność ich święceń. Równocześnie są zdolni do całowania dłoni osób, które z pewnością nie reprezentują naszego Pana. W tym możemy dostrzec różnicę między pokorą dawnych świętych a fałszywą pokorą czasów dzisiejszych, której częścią jest przyzwolenie na poniżanie Kościoła będącego świętą Oblubienicą Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.