Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na IV Niedzielę po Wielkanocy AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na IV Niedzielę po Wielkanocy

x. Rafał Trytek ICR

Relikwie patronów Polski stały się fundamentem państwowości – podkreślił x. Rafał Trytek ICR podczas kazania wygłoszonego w święto św. Floriana (7 maja 2023 r.), jednego z głównych patronów naszego kraju, w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Państwo bowiem budowano na publicznym wyznawaniu Wiary katolickiej, również w latach rozbicia dzielnicowego, za panowania xięcia Kazimierza II Sprawiedliwego. To właśnie za jego rządów do Krakowa przybył biskup Modeny, aby z polecenia papieża Lucjusza III przekazać szczątki rzymskiego męczennika, ofiary prześladowań Kościoła za czasów Dioklecjana. Opatrzność wskazała miejsce, gdzie, jeszcze poza murami stolicy, miały zostać złożone relikwie. Od kościoła pw. św. Floriana na terenie Kleparza aż do Wawelu, gdzie znajdują się relikwie św. św. Stanisława i Wacława, wytyczona została Droga Królewska.

Relikwie – nauczał duszpasterz Tradycji – chroniły naszą Ojczyznę przed złem zarówno materialnym, jak i duchowym, w tym przed herezjami. Ten stan rzeczy wywoływał, jak można było przekonać się w trakcie rewolucji protestanckiej, nienawiść diabła. Za jego poduszczeniem odstępcy znieważali i niszczyli relikwie, akty wandalizmu stały się też częścią rewolucji modernistycznej, którą zwłaszcza w latach 60. XX wieku charakteryzowały ikonoklazm i co najmniej lekceważenie relikwij.

Św. Florian jest patronem strażaków, piekarzy oraz innych zawodów, które mają kontakt z ogniem. Jest obrońcą przed ogniem doczesnym, lecz wierni powinni w nim dostrzec również ratunek przed ogniem piekielnym. Prośmy zatem, aby chronił Polskę i naszą doczesną własność, a także nasze dusze – przed grzechem śmiertelnym. Jego wizerunek – żołnierza w płaszczu legionisty, który trzyma dzbanek z wodą – uzupełnia chorągiew. Białe tło symbolizuje Zmartwychwstanie, czerwony krzyż przypomina Mękę Pańską. Niech zatem ta biało-czerwona flaga będzie znakiem, pod którym wierni Tradycji wytrwają do końca.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.