Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

7 sierpnia 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując słowa św. Pawła Apostoła, współcześnie tak często błędnie interpretowane przez modernistów przeciwstawiających ducha literze, przypomniał, że litera Starego Testamentu nie daje zbawienia, jedynie litera Nowego Testamentu przynosi życie wieczne. To właśnie zawarte w Nowym Testamencie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa są wskazówką dla katolików, co w ich życiu zawsze musi być na pierwszym miejscu: miłość Boga (zachowywanie doktryny katolickiej) i miłość bliźniego, która jest dopełnieniem tej pierwszej (wspieranie bliźniego w osiągnięciu zbawieniu oraz miłosierdzie niesione prawdziwie potrzebującym bez oglądania się na koszty). Bez tej miłości nie można podobać się Bogu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.