Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

7 września 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w oratoriach w Krakowie i we Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii świętego Łukasza, zwrócił uwagę na zawartą tam przestrogę dla wszystkich wierzących – jako dzieci Kościoła katolickiego musimy nieustannie pamiętać, że nasze wybraństwo jest darem pochodzącym od Boga, łaską przez nas niezasłużoną. Dlatego – odczuwając wdzięczność – nie mamy prawa, aby wywyższać się ponad innych. Pan Bóg daje wybraństwo, gdyż jest miłosierny, obmywając dusze z grzechu, przebaczając grzechy podczas dobrej spowiedzi świętej, wskazując nam jako wzór do naśladowania Najświętszą Maryję Pannę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.