Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

x. Rafał Trytek

8 grudnia 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zwrócił w nim uwagę na niezwykłą, niewyobrażalną wręcz łaskę, jaką Bóg obdarował Najświętszą Maryję Pannę – Niepokalane Poczęcie. Było to wydarzenie niepojęte dla ludzi, którzy we wszystkich pokoleniach zmagać się muszą z konsekwencjami grzechu pierworodnego. Jedynie Maryja została ustrzeżona przed grzechem pierworodnym, a także nie jest obciążona jakimkolwiek grzechem osobistym, zawsze zjednoczona z Duchem Świętym i doskonale posłuszna woli Boga Ojca. Maryja była pierwszą Świątynią Bożą, a Jej Niepokalane Serce doskonale jest zjednoczone z Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Powinniśmy jak najczęściej czcić Maryję Modlitwą Różańcową oraz Litanią Loretańską, pamiętając o choćby krótkich westchnieniach w czasie, gdy nie możemy w pełni oddać się modlitwie. Uznając Maryję i Jej wielkość, uznajemy równocześnie własną słabość oraz potrzebę skruchy i nawrócenia do Świętej Wiary Katolickiej.

Wzbudzajmy w sobie żal za grzechy i bojaźń bożą, a zaufanie do Matki Bożej będzie gwarantem nadziei Zbawienia, tej nadziei, której chce nas pozbawić szatan. Módlmy się za umierających grzeszników i o własną dobrą śmierć. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.