Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

8 lipca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania skierowane do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Podkreślił w nich, że współczesny Kościół – atakowany przez fałszywych proroków i herezje, a szczególnie przez najgroźniejszą z nich: modernizm – potrzebuje świętych kapłanów i biskupów, a jeśli Bóg pozwoli, również papieża, którzy będą zachowywać nauczanie wyrażone w encyklice Pascendi Dominici Gregis, a także naśladować papieża św. Piusa X jako duszpasterza.

Dziś rozumienie prawdziwej religii jest zepsute. Katolicy muszą odrzucić modernizm plugawiący wszystkie pojęcia – począwszy od najważniejszego: Boga, który jest Miłością. Prośmy zatem o prawdziwych duchownych, zdolnych wskazywać drogę zbawienia. Sensem istnienia hierarchii Kościoła jest właśnie głoszenie Prawdy, budzenie sumień i wskazywanie drogi do Nieba. O takich duszpasterzy, obecnych i przyszłych xięży, wszyscy katolicy muszą się modlić.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.