Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

8 listopada 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i we Wrocławiu. Przypomniał w nich wielkich polskich świętych, noszących wieniec wiecznej chwały, upamiętnionych w kalendarzu liturgicznym w listopadzie: patrona naszej Ojczyzny, świętego Stanisława Kostkę, wsławionego czystością obyczajów i wzorcowym życiem duchowym; świętego Jozafata, którzy zginął z rąk wschodnich schizmatyków ze względu na wierność Stolicy Apostolskiej; świętych Braci Męczenników Polskich – ich krew uczyniła ziemię polską płodną dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Wzorowanie się na świętych jest współcześnie tym istotniejsze, że nominalni katolicy, pozbawieni oparcia w Stolicy Piotrowej, są deprawowani i zwodzeni przez najstraszniejsze herezje. Tylko naśladując Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski i członków Kościoła Tryumfującego przez modlitwę, post, jałmużnę i walkę duchową, możemy osiągnąć zbawienie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.