Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę Adwentu AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek

9 grudnia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że Adwent jest czasem przygotowania katolików na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. O tym, jak ważne jest przygotowanie się na spotkanie z Chrystusem, zaświadcza praca wykonana przez świętego Jana Chrzciciela, więcej niż proroka, wybranego już w łonie matki, aby przygotował drogę dla Syna Bożego. Dzięki św. Janowi dokonało się przejście od Starego do Nowego Testamentu. Drugą osobą, wraz z którą wierni w trakcie Adwentu oczekują nadejścia Syna Bożego, jest Najświętsza Maryja Panna – wypełniona Duchem Świętym Arka Przymierza, pierwsze Tabernakulum. Matkę Bożą od poczęcia do rozwiązania wspierał św. Józef, bez Nich nie można więc wyobrazić sobie Adwentu: zbawienie bowiem przyszło przez Maryję, Wszechpośredniczkę Łask.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.