Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na niedzielę Siedemdziesiątnicy (20 lutego AD 2011) – x. Rafał Trytek

Kazania na niedzielę Siedemdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

20 lutego 2011 roku x. Rafał Trytek wygłosił w Krakowie i Wrocławiu kazania na niedzielę Siedemdziesiątnicy. Komentując treść Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian oraz fragmentu Ewangelii według św. Mateusza przypadającej na ten dzień, podkreślił, że większość spośród tych, którzy żyli do tej pory, nie osiągnęła wiecznego zbawienia. Również ludzie deklarujący wierność Bogu muszą wykonać ogromną pracę, gdyż życie doczesne jest ciągłą walką, nieustannym biegiem, gdzie stawką zwycięstwa jest zbawienie. Niestety, łatwo jest zapomnieć o Bogu lub odrzucić Jego Wolę i działanie Łaski w naszym życiu. Łatwo poświęcić wiele, aby osiągnąć dobra światowe, trudniej – poświęcić coś dla Boga. Jednak zawsze, do końca życia, jest czas na nawrócenie.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.