Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na V Niedzielę po Wielkanocy i Święto Wniebowstąpienia Pańskiego AD 2011 — x. Rafał Trytek

Kazania na V Niedzielę po Wielkanocy i Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

x. Rafał Trytek

29 maja, w V Niedzielę po Wielkanocy, a następnie 2 czerwca 2011 roku, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W pierwszym z kazań podkreślił, że każda modlitwa skuteczna jest tylko dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, od którego otrzymamy to, co jest konieczne do zbawienia, jeżeli będziemy wytrwale i w Duchu Świętym się modlić. Najlepszą nauczycielką modlitwy jest Najświętsza Maryja Panna, przez którą udzielane są wszystkie łaski. Najświętsza Maryja Panna jest drogą do Boga. X. Rafał Trytek odwołał się do przykładu założyciela Rycerstwa Niepokalanej, o. Maksymiliana Marii Kolbego, który zdecydował o powołaniu Rycerstwa w 1917 r., w obliczu agresji wolnomularstwa, otwarcie manifestującego w Wiecznym Mieście pod sztandarem szatana. Nieustannie musimy wybierać między podległością Maryi, „niewolą Maryi” a rzeczywistą niewolą szatana. Niestety, dziś wrogowie Kościoła tryumfują na całym świecie.

W drugim kazaniu określił święto Wniebowstąpienia Pańskiego mianem święta tryumfu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan do ostatnich chwil przed swoim odejściem napominał Apostołów, którzy nie znali jeszcze Ducha Świętego. Przykład Apostołów, którzy przecież przez kilka lat przebywali z naszym Panem, dowodzi, że serce i umysł muszą być poruszone przez Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego wiara nie jest możliwa.

Następnie x. Rafał Trytek zwrócił uwagę wiernych na sześćdziesiątą rocznicę beatyfikacji Józefa Sarto, papieża Piusa X, kilka lat później również kanonizowanego przez ostatniego – jak do tej pory – papieża Kościoła katolickiego Piusa XII. Wskazał różnice między autentyczną, katolicką beatyfikacją a „beatyfikacją” według zasad modernistów. Św. Pius X nie znał kompromisu, gdy chodziło o wierność Chrystusowi, usuwał z Kościoła Świętego wszystkich, którzy niszczyli Go od wewnątrz. Był przeciwnikiem pseudodyplomacji i nie obawiał się rzucania klątw na wrogów Kościoła. Jest patronem wszystkich tych, którzy bronią Ewangelii Chrystusowej — sedewakantystów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.