Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Jak ukradziono nam chrześcijańską tożsamość Europy? — prof. Jacek Bartyzel

Jak ukradziono nam chrześcijańską tożsamość Europy?

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Komuniści dokonali w Rosji udanego szturmu na centralne ośrodki władzy, zwyciężyli „Białych” w wojnie domowej i zaprowadzili najbardziej terrorystyczny system rządzenia w całej historii ludzkości. Jednak utopia marksistowska, która im przyświecała, poniosła klęskę: „nadbudowa” ideologiczna nie chciała dostosować się do zmiany „bazy” ekonomicznej, chociaż według założeń Karola Marksa powinna; w szczególności nie chciała „obumrzeć” religia. Wyciągnęli z tego wnioski intelektualiści lewicowi, działający na Zachodzie – przedstawiciele tzw. Szkoły Frankfurckiej oraz włoski komunista Antoni Gramsci, którzy dokonali rewizji poglądu Marksa na relacje pomiędzy „bazą” a nadbudową”, uznając, że zwycięstwo będzie prawdziwe i trwałe, kiedy dokona się szturmu na kulturę „burżuazyjną”, nazwanego przez Gramsciego „bierną rewolucją”. To oni są intelektualnymi ojcami dokonywanej dzisiaj przez Nową Lewicę antychrześcijańskiej rewolucji, uderzającej również w samą naturę ludzką.

Wykład pana profesora Jacka Bartyzela, pierwszy z cyklu wykładów pod wspólną nazwą Spotkania w Prawdzie, odbył się 28 października 2019 roku w Warszawie. Organizatorem spotkania był Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.