Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Konferencja prasowa w sprawie wypowiedzenia umowy przez władze Województwa Dolnośląskiego — dr hab. Andrzej Kosendiak

Konferencja prasowa w sprawie wypowiedzenia umowy przez władze Województwa Dolnośląskiego

Narodowe Forum Muzyki

Ważą się losy Narodowego Forum Muzyki. Kultywowanie przez marszałka i członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego utopii równości, znanej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju, może przesądzić o dalszym funkcjonowaniu najważniejszej w skali Dolnego Śląska instytucji kultury. Politycy, którzy decydują o wydawaniu pieniędzy podatników, po raz kolejny zapominają, że w sztuce nie może być demokracji, sztuka ze swojej natury jest arystokratyczna i przesuwanie środków finansowych między różnymi podmiotami nie zniweluje barier w dostępie do szeroko rozumianej kultury oraz istotnych społecznych i gospodarczych dysproporcji. Z jednego prostego powodu: światowej sławy orkiestry, które w ostatnich latach gościły we Wrocławiu, nie będą występowały na scenach, gdzie nawet nie zmieszczą się wszyscy wykonawcy, a kompozytorzy nie przyjadą nagrywać płyt w miejscach, które nie zapewniają walorów akustycznych porównywalnych z akustyką gmachu na Forum Królewskim. Zerwanie umowy o współprowadzeniu NFM, zawartej między Województwem Dolnośląskim, Gminą Wrocław oraz ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mającej obowiązywać do końca 2025 roku, może jedynie ograniczyć aktywność artystyczną i edukacyjną prowadzoną w ramach Forum.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej zwołanej 24 kwietnia 2019 roku – w przeddzień głosowania w Sejmiku – pan dr hab. Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki, pod znakiem zapytania staną festiwale, które decydują o randze Wrocławia na kulturalnej mapie Europy, jak również istnienie wielu działających w ramach NFM orkiestr. Konieczne mogą się okazać zwolnienia pracowników. W tym kontekście nietrudno zresztą dostrzec, że gwałtowne zmiany w NFM mogą skończyć się kolejną w naszym mieście karuzelą stanowisk…

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz dokumentami przedstawionymi podczas konferencji prasowej:

Wersja audio

Nagranie wideo

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Konferencja prasowa 24 IV 2019 roku: dokumenty

Konferencja prasowa w Narodowym Forum Muzyki (24 IV AD 2019) — fot. Łukasz Rajchert

Konferencja prasowa w Narodowym Forum Muzyki (24 IV AD 2019) — fot. Łukasz Rajchert

Konferencja prasowa w Narodowym Forum Muzyki (24 IV AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w Narodowym Forum Muzyki (24 IV AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Łukasz Rajchert i Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.