Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji — dr Marcin Brol

Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

Problem korupcji wiąże się z wieloma aspektami życia społecznego, dlatego jest przedmiotem zainteresowania zarówno prawników, socjologów, jak i ekonomistów. Pomimo zaangażowania przedstawicieli nauk społecznych nie wypracowano do tej pory spójnej, jednolitej i pozbawionej sądów wartościujących teorii korupcji. W ujęciu ekonomicznym korupcję uznać można za jedną z form wymiany, a zatem dochodzić do niej będzie pomiędzy uczestnikami wymiany w sytuacji, gdy inne formy są dla obu stron mniej korzystne. Oznacza to, że korupcja jest substytutem innych form alokacji. Należy ją uznać za zjawisko jednoznacznie negatywne – prowadzące do nieefektywnej alokacji, a co za tym idzie: do nieefektywnego gospodarowania zasobami wspólnymi, narastania dysproporcji i zubożenia społeczeństwa, wzrostu kosztów transakcyjnych, a w skrajnych przypadkach do destabilizacji kraju w wyniku niezadowolenia społecznego i antagonizacji poszczególnych grup społecznych.

20 grudnia 2017 roku temat korupcji omówił autor xiążki zatytułowanej Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, pan dr Marcin Brol, pracownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i opiekun naukowy Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis”. Ponieważ wystąpienie prelegenta wywołało liczne uwagi polemiczne (takich uwag mogłoby być zresztą więcej), zachęcamy naszych Czytelników do włączenia się do dyskusji o przyczynach korupcji i możliwościach zapobiegania temu zjawisku.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.