Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wstęp do legitymizmu — Adrian Nikiel

Wstęp do legitymizmu

Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych im. Niccolò Machiavellego

W roku 2025 będziemy obchodzić rocznicę kluczową dla życia narodowego: przed tysiącem lat Polska stała się królestwem. Pierwsi Piastowie, których Stwórca powołał do chrystianizowania ziem polskich, w imieniu całej wspólnoty przyjęli zobowiązanie wobec wiecznego dysponenta tronów – aktualne, jak długo nasza Ojczyzna będzie istnieć.

Prelekcja lidera ruchu monarchistycznego w Polsce wpisuje się w obchody upamiętniające koronacje Bolesława Chrobrego i Mieszka II. 11 kwietnia 2024 r. obchodziliśmy również rocznicę męczeństwa św. Stanisława, głównego patrona naszej Ojczyzny, była to zatem znakomita okazja do rozmowy o źródłach władzy, zasadach legitymizmu oraz kwestii prawowitości władzy w Polsce i innych krajach Christianitas. Adrian Nikiel zaznaczył, że o przyszłości kraju, kontrrewolucji, na którą mamy nadzieję, decydować będą nie tylko wydarzenia między Odrą i Bugiem – ożywczy wstrząs restauracji monarchii tradycyjnej musi przejść przez całą Europę.

Organizatorem spotkania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego było Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych im. Niccolò Machiavellego. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.