Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności — Jakub Bożydar Wiśniewski

Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

24 kwietnia 2014 roku jeden z najbardziej znanych wrocławskich promotorów libertarianizmu, pan Jakub Bożydar Wiśniewski, podczas spotkania Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” przedstawił zebranym wykład będący rozwinięciem głównych tez jego głośnego już artykułu pt. Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności. Gorąca dyskusja, która nastąpiła po wykładzie, po raz kolejny – jak chyba zawsze, gdy o zagadnieniach ustrojowych rozmawiają libertarianie i legitymiści – była zdominowana przez (najważniejszą, naszym zdaniem) kwestię miejsca zajmowanego przez Kościół (jego nieomylne Magisterium) w ustroju wolnościowym.

Zachęcamy naszych Czytelników do dyskusji, chętnie opublikujemy Państwa głosy. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.