Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Spotkania autorskie — WTDK 2013

Spotkania autorskie

Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Tegoroczne, dwudzieste drugie Wrocławskie Targi Dobrych Książek odbywają się w salach pierwszego piętra odnowionego Dworca Głównego (jak widać, inwestycje związane z Euro 2012 miały pewien — choć może pierwotnie nieprzewidziany — sens…) i obfitują w bardzo interesujące spotkania autorskie. Wśród tłumów oblegających najbardziej znanych twórców nie mogło zabraknąć wysłannika Portalu Legitymistycznego.

6 grudnia 2013 roku dla naszych Czytelników nagraliśmy spotkania kilkorga autorów związanych z Oficyną Wydawniczą ATUT i wydawnictwem Via Nova. Ich opowieści układają się w fascynujące obrazy z zakresu mikrohistorii Wrocławia i Dolnego Śląska.

7 grudnia to przede wszystkim spotkanie z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, byłym redaktorem naczelnym pisma „Arcana”. Przybyły z Krakowa gość Targów w wypełnionej po brzegi sali promował swoje najnowsze dzieło, ogromnej objętości tom, na który złożyły się zapisy kilkudziesięciu rozmów, pt. Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012 (wyd. Sic!). Spotkanie prowadził pan prof. Marek Dyżewski.

Od redaktora naczelnego: Ponieważ w nagraniach zarówno ze strony pana prof. Jana Harasimowicza, jak też panów profesorów Nowaka i Dyżewskiego padło wiele ciepłych słów pod adresem (odpowiednio) Franciszka i Jana Pawła II – dyskutanci wydają się bez zastrzeżeń akceptować (po)soborową religię Nowego Kościoła montiniańskiego (chciałbym się mylić, lecz nic nie wskazuje na możliwość pomyłki) – jako sedewakantysta muszę podkreślić, że oczywiście nie utożsamiam się ze stanowiskiem teologicznym zajmowanym przez tych mówców. Ponieważ jednak ruch Tradycji katolickiej nie obawia się otwartych dyskusyj, zaznaczę jedynie, że poglądy wyrażone podczas spotkań autorskich były wyłącznie opiniami osób, które wygłosiły je na swoją odpowiedzialność. Po wysłuchaniu nagrań zachęcam naszych Czytelników do dyskusji.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.