Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wrocław i Dolny Śląsk podczas II wojny światowej w świetle dokumentów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej — Ewa Wójcicka, Ilona Kulińska-Sembrat, Janusz Piwowar

Wrocław i Dolny Śląsk podczas II wojny światowej w świetle dokumentów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

24 maja 2016 roku gośćmi cyklu spotkań w Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego byli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej: panie Ewa Wójcicka i Ilona Kulińska-Sembrat oraz pan Janusz Piwowar (reprezentujący Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej). Po krótkiej prezentacji Centrum, którego celem jest gromadzenie wiedzy na temat losów polskich obywateli pod dwiema okupacjami, pani Wójcicka przedstawiła wybór dokumentów, które powstały na terenie Dolnego Śląska w latach rządów narodowych socjalistów – zarówno materiały dotyczące Niemców służących zbrodniczej uzurpacji, jak i ich ofiar z Polski, Czech, Francji i Belgii.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.