Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Współczesna architektura sakralna we Wrocławiu (1971-2016) — Izabela Cichońska, Karolina Popera

Współczesna architektura sakralna we Wrocławiu (1971-2016)

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rewolucja Soboru Watykańskiego II (1962-1965) sprawiła, że w następnych dekadach na terenie Polski Ludowej modernizm postkatolicki w połączeniu z antykomunizmem i tendencjami modernistycznymi w architekturze zaowocował oryginalną w skali świata architekturą sakralną. Nowo projektowane świątynie swoimi kształtami i wyposażeniem wnętrz zrywały z dotychczasowymi tradycjami rodzimej architektury kościelnej, dostosowując się do nowej – sprotestantyzowanej i antropocentrycznej – liturgii. Po II wojnie światowej w Polsce wzniesiono 3780 kościołów, jednak do niedawna nie istniały naukowe opracowania, które objęłyby całość tego fenomenu, analizując go na wielu poziomach.

7 lutego 2017 roku miłośnicy historii Wrocławia spotkali się z paniami Izabelą Cichońską i Karoliną Poperą, współautorkami grubego tomu pt. Architektura VII dnia (Wrocław 2016). Jednym z recenzentów dzieła był prowadzący spotkanie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pan Piotr Szukiel.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Uzupełnieniem publikacji jest strona internetowa.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.