Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Spotkania autorskie — WTDK 2016

Spotkania autorskie

Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Jubileuszowe, dwudzieste piąte Wrocławskie Targi Dobrych Książek po raz pierwszy odbyły się w Hali Stulecia, gdzie na początku grudnia 2016 roku dla naszych Czytelników nagraliśmy najciekawsze wydarzenia, zorganizowane przez Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Oficynę Wydawniczą ATUT, Wydawnictwo Muza i Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Görlitz.

2 grudnia miłośnicy historii naszego regionu spotkali się po raz kolejny z panem prof. Romualdem M. Łuczyńskim, który omówił przeszłość i stan obecny siedzib stanu drugiego w zachodniej części Sudetów polskich. Temat prelekcji nawiązywał do tytułu najnowszego dzieła pana profesora: Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich – Sudety Zachodnie. W xiążce znaleźć można opisy czterdziestu pięciu zamków i pałaców położonych w Sudetach Zachodnich i na Przedgórzu Sudeckim.

3 grudnia pani dr Magdalena Palica zaprezentowała monografię pt. Wrocław 1916. Kronika miasta w czasie wielkiej wojny – wybór wydarzeń z życia miasta położonego wprawdzie daleko od linii frontu, lecz dotkniętego wojenną biedą. We Wrocławiu kwitło życie kulturalne, następowały też przemiany obyczajowe, gdyż coraz ważniejsza była rola kobiet w sferze publicznej i rosły nastroje pacyfistyczne. Podczas wykładu zobaczyliśmy nasze miasto zmierzające ku otchłani rewolucji. Spotkanie prowadził pan Witold Podedworny.

4 grudnia z miłośnikami swojej twórczości spotkał się pan Ryszard Ćwirlej, który promował najnowszą powieść pt. Śliski interes. Oczywiście nie zabrakło pytań o cały dotychczasowy dorobek twórcy powieści neomilicyjnej, tajniki jego warsztatu oraz wspomnienia z czasów komunistycznego zniewolenia – zarówno ze strony prowadzącego, pana Jacka Antczaka, jak i czytelników.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie promocyjne z udziałem pani Renaty Wilkoszewskiej-Krakowskiej, prezentującej katalog wystawy pt. Sztuka prześladowana. Żydowski artysta Heinrich Tischler i jego wrocławskie środowisko. Publikacja powstała dzięki współpracy Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Muzeum Śląskiego w Görlitz.

Za nagranie wystąpienia pana prof. Romualda M. Łuczyńskiego dziękujemy panu Henrykowi Jureckiemu. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.