Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Spotkania autorskie — WTDK 2017

Spotkania autorskie

Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Przełom listopada i grudnia 2017 roku w życiu kulturalnym stolicy Śląska został zdominowany przez dwudzieste szóste Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Spośród licznych spotkań autorskich w Hali Stulecia wybraliśmy dla Czytelników Portalu Legitymistycznego te najciekawsze dla ludzi autentycznej Prawicy, miłośników historii i sztuki.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami pani Marty Ostrowskiej-Bies, pana Jacka Łozowskiego (30 listopada), pana prof. Romualda M. Łuczyńskiego (1 grudnia), państwa Magdaleny i Mirosława Osip-Pokrywków, panów Alfreda Znamierowskiego i Janusza L. Kaczmarka, pana dra Daniela Wojtuckiego (2 grudnia), pani dr Beaty Lejman i pana Mateusza Mykytyszyna, pana Ryszarda Ćwirleja (3 grudnia).

Marta Ostrowska-Bies – Nie tylko Monopol, czyli o twórczości śląskiego architekta Karla Grossera i wrocławskim środowisku architektonicznym przełomu XIX i XX wieku

Jacek Łozowski – Wyobraźnia i rygor. Polska sztuka współczesna ze zbiorów Grażyny i Jacka Łozowskich

prof. dr hab. Romuald M. Łuczyński – Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje na Ziemi Kłodzkiej

Magdalena Osip-Pokrywka i Mirosław Osip-Pokrywka – Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich i Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich

Alfred Znamierowski i Janusz L. Kaczmareki – Heraldyka i weksylologia

dr Daniel Wojtucki – Pręgierz, szubienica, miecz katowski, buda wariatów i inne narzędzia oraz urządzenia penitencjarne na Śląsku od XVI do XVIII wieku

dr Beata Lejman i Mateusz Mykytyszyn – Książ od kuchni w obiektywie Louisa Hardouina, nadwornego kucharza Hochbergów

Ryszard Ćwirlej – Literatura kryminalna w PRL-u, literatura kryminalna dzisiaj

Wersja audio

Nagranie wideo

Spotkanie autorskie, WTDK 2017 — fot. Adrian Nikiel

Jacek Łozowski, Ewa Pluta

Spotkanie autorskie, WTDK 2017 — fot. Adrian Nikiel

Magdalena i Mirosław Osip-Pokrywkowie

Spotkanie autorskie, WTDK 2017 — fot. Adrian Nikiel

Alfred Znamierowski, Janusz L. Kaczmarek

Spotkanie autorskie, WTDK 2017 — fot. Adrian Nikiel

dr Beata Lejman, Mateusz Mykytyszyn

Spotkanie autorskie, WTDK 2017 — fot. Adrian Nikiel

Ryszard Ćwirlej, Małgorzata Matuszewska

zdjęcia: Adrian Nikiel

Strony prezentowanych wydawnictw:

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Marta Ostrowska-Bies, dr Daniel Wojtucki, dr Beata Lejman, Mateusz Mykytyszyn)

Muzeum Miejskie Wrocławia (Jacek Łozowski)

Arkady (Magdalena i Mirosław Osip-Pokrywkowie, Alfred Znamierowski, Janusz L. Kaczmarek)

Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf (prof. Romuald M. Łuczyński)

Muza (Ryszard Ćwirlej)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.