Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Zanikanie wsi na Śląsku (XIII–XV w.) — dr Dagmara Adamska

Zanikanie wsi na Śląsku (XIII–XV w.)

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Opuszczanie wsi przez wszystkich mieszkańców nie jest fenomenem znanym jedynie z dawnych czasów, również po 1989 roku kilka wsi bezpowrotnie zniknęło z mapy Śląska. Jednak 16 kwietnia 2019 roku tematem spotkania w Instytucie Historycznym były procesy, do których dochodziło w średniowieczu – ich śladów trzeba szukać w ramach badań interdyscyplinarnych, realizowanych dzięki współpracy mediewistów, archeologów i geografów. Co skłaniało mieszkańców osad do porzucania ojcowizn? Spustoszenia wojenne i związana z nimi depopulacja? Zakładanie nowych wsi na prawie niemieckim? Łatwiejsze życie w miastach? – w każdym przypadku należy analizować czynniki mikroregionalne. O zagadnieniach, które wciąż wymagają poważnego zaangażowania ze strony polskich naukowców, mówiła pani dr Dagmara Adamska.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.