Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Społeczne zaplecze systemów totalitarnych — dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE

Społeczne zaplecze systemów totalitarnych

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

Podczas spotkania zorganizowanego 26 listopada 2015 roku przez Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” we współpracy z Kołem Naukowym Historii Gospodarczej i Społecznej „SAECULA” oraz Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu prelegent, pan dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE, zaprezentował własne przemyślenia i badania na temat społecznych przyczyn masowego poparcia dla ruchów i reżimów totalitarnych w XX wieku. Część wykładu została także poświęcona omówieniu poglądów Teodora Adorno na temat tzw. osobowości autorytarnej. Ponieważ mówca nie ukrywał, że jest demokratą, w trakcie dyskusji po jego wystąpieniu wypowiedzi polemiczne wygłaszane były z pozycyj zdecydowanie antydemokratycznych. Przypomniano w nich m.in., że totalitaryzm nie jest przeciwieństwem czy też zaprzeczeniem demokracji, a z politologicznego punktu widzenia kojarzenie autorytaryzmu z totalitaryzmem należy uznać za błąd.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.