Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Zarys austriackiej teorii państwa — Karol Zdybel

Zarys austriackiej teorii państwa

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

26 marca 2014 roku gościem wrocławskich struktur stowarzyszenia KoLiber, Koła Naukowego Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa i Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii był przywódca warszawskich kolibrów i koordynator stołecznego KASE, pan Karol Zdybel. Podczas prelekcji wygłoszonej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr nasz gość przedstawił poglądy wybranych reprezentantów ASE (przede wszystkim Murraya Rothbarda i Jana Hermana Hoppego) na te instytucje państwa, które dzięki samemu swojemu istnieniu oddziałują na zamożność społeczeństw, dobrobyt, własność prywatną i kulturę.

Po raz kolejny okazało się, że współcześnie państwem najbardziej zbliżonym do ideałów Prawicy jest prawdopodobnie Liechtenstein. W trakcie burzliwej dyskusji, która rozgorzała po prelekcji, zwrócono jednak uwagę, że budzące podziw xięstwo nie może być uważane za uniwersalny i dający się stosować w każdych warunkach wzorzec – drogą do wolności nie jest podział Europy na „tysiąc Liechtensteinów”, lecz wnikliwe rozważenie wszystkich czynników, również ustrojowych, politycznych i historycznych, które zdecydowało o jego sukcesie.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.