Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Zło w filozofii Emanuela Lévinasa — dr Magdalena Kozak

Zło w filozofii Emanuela Lévinasa

dr Magdalena Kozak

19 kwietnia 2012 r. uczestnicy cyklu spotkań pod wspólnym tytułem „Kamień filozoficzny” wysłuchali krótkiego wykładu pani dr Magdaleny Kozak, która przedstawiła wybrane zagadnienia odnoszące się do problemu zła w myśli Emanuela Lévinasa. Wykład oparty został na fragmencie opublikowanej w formie xiążkowej pracy doktorskiej Prelegentki. A po nim – jak zawsze – była okazja do ożywionej dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.