Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Znaczenie religii w kształtowaniu cywilizacji zachodnioeuropejskiej — dr Rafał Szopa

Znaczenie religii w kształtowaniu cywilizacji zachodnioeuropejskiej

Civitas Christiana

Ludzie są bytami religijnymi – podkreślał pan dr Rafał Szopa w trakcie prelekcji wygłoszonej 31 stycznia 2022 roku – a potrzeby religijne zostały wpisane w ich cielesno-duchową naturę. Tego zjawiska nie można sprowadzić do wymiaru indywidualnego i prywatnego. Każda religia łączy rzeczywistość doczesną i nadprzyrodzoną i ma znaczenie społeczne, wpływając m.in. na regulacje prawa rodzinnego czy praw własności.

Chrześcijaństwo jest fundamentem cywilizacji zachodnioeuropejskiej, gdyż po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego pod koniec V wieku w specyficzny sposób ukształtowało znaczną część kontynentu, wskazując na supremację etyki i sił duchowych ponad dobrami doczesnymi i na przewagę władzy duchownej nad panowaniem świeckim. Dzięki niemu, warto dodać, możliwe stało się dwukrotne restaurowanie instytucji cesarstwa: w 800 i 962 roku. Nowożytność – znaczona przez kolejne rewolucje (zawsze mające charakter wyznaniowy) – stopniowo zrywała z tym modelem życia zbiorowego, od czasu wystąpienia Marcina Lutra zmierzając ku nienaturalnemu rozdzieleniu państwa i Kościoła.

Podczas spotkania w części dyskusyjnej mocno wybrzmiała polemika z niektórymi twierdzeniami Prelegenta – w trakcie wystąpienia przywołującego m.in. poglądy Jana Locke’a na tolerancję – które trudno byłoby pogodzić z Tradycją katolicką. Prowadzona z sedewakantystycznego punktu widzenia dysputa pozwoliła na wskazanie, że Zachód znajduje się w stanie rozkładu, zakwestionowana została nawet biologiczna natura człowieka, a jedynie rozproszone, niewielkie grupy katolików zachowują Magisterium. Sprawy zaszły już tak daleko, że w dokumentach uchodzących za prezentujące nauczanie Kościoła aprobatę znajduje jawne łamanie Pierwszego Przykazania.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.