Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Życie codzienne w barokowym Wrocławiu — Anna Jezierska

Życie codzienne w barokowym Wrocławiu

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Barokowy Wrocław był miastem zaliczanym do stu najważniejszych miast w skali ówczesnego świata. Miastem bogatych rezydencyj arystokratycznych, wspaniałych opraw dni świątecznych oraz krzyżujących się wpływów katolickich i protestanckich. Ślady dawnej świetności przybliżają wrocławianom historycy i historycy sztuki, wśród nich pani Anna Jezierska, autorka słynnej monografii zatytułowanej Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego (Wrocław 2008). Wybrane aspekty życia w habsburskim Wrocławiu w XVII i XVIII stuleciu prelegentka przedstawiła podczas kolejnej Soboty w Ratuszu.

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.