Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Życie codzienne i niecodzienne wrocławskich klasztorów doby baroku — dr Arkadiusz Wojtyła

Życie codzienne i niecodzienne wrocławskich klasztorów doby baroku

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Barok to epoka odradzania się Wrocławia po rewolucji protestanckiej. Z długotrwałym procesem powrotu przynajmniej części jego mieszkańców do Świętej Wiary Katolickiej wiąże się działalność jezuitów, którzy od 1638 roku w mieście zdominowanym przez innowierców, pozbawieni oparcia we własnym klasztorze, zdołali wbrew wszelkim przeciwnościom rozwinąć pracę misyjną. Wyrazem uznania dla ich wytrwałej działalności stało się przekazanie im, najpierw w użytkowanie, a później na własność, zamku cesarskiego położonego na lewym brzegu Odry. Dziś w tym miejscu znajduje się Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego.

O obecności Towarzystwa Jezusowego i innych zakonów w stolicy Śląska w dobie kontrreformacji zajmująco opowiadał pan dr Arkadiusz Wojtyła, historyk sztuki, podczas spotkania w Ratuszu, które odbyło się 30 listopada 2019 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.