Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Żydowska dusza. Skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu” — konferencja prasowa

„Żydowska dusza. Skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu wraz z Muzeum Narodowym we Wrocławiu podjęły współpracę przy realizacji wystawy pt. Żydowska dusza. Skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Jej otwarcie zaplanowane jest na listopad 2022 r.

Na wystawie będzie można obejrzeć zbiory skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, które dotychczas nigdy nie były udostępniane publiczności, pozostają nieznane nawet szerszemu gronu członków wspólnoty żydowskiej. Inicjatywa ma na celu przywrócenie istnienia Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu, którego celem ponownie będzie gromadzenie i prezentowanie obiektów związanych z historią, kulturą i sztuką żydowskiej społeczności Śląska.

Skarbiec zawiera ponad sto zabytków, w tym wyroby ze srebra, tekstylia i liczne zwoje Tory. Srebrne przedmioty wykonane zostały przez złotników we Wrocławiu, Pradze, Wiedniu czy Berlinie. Prawdopodobnie są to pozostałości niegdyś bogatej kolekcji Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu (1928–1938), które zostało ograbione podczas II wojny światowej. Prócz tego część zbioru została przywieziona do Wrocławia po 1945 r. wraz z żydowskimi repatriantami z terenów Związku Sowieckiego.

Najbardziej wartościowe eksponaty znajdują się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, jednak to, co zawiera skarbiec wrocławskiej Gminy, zasługuje nie tylko na zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców, ale przede wszystkim na przeprowadzenie badań historyczno-konserwatorskich.

Projekt realizowany będzie ze środków Gminy Wrocław oraz środków własnych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Wystawie towarzyszyć będą liczne wykłady i koncerty muzyki żydowskiej.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 lutego w synagodze Pod Białym Bocianem, głos zabrali: pani Klara Kołodziejska-Połtyn (przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu), pan dr hab. Piotr Oszczanowski (dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu), pan Jacek Witecki (kurator wystawy), oraz panowie Anatol Kaszen i Jerzy Kichler (członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu). Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w synagodze Pod Białym Bocianem, 17 lutego AD 2022 — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.