Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » o. Franciszek J. Connell CSsR: Odpowiedzi na zagadnienia moralne (lipiec AD 2011)

Odpowiedzi na zagadnienia moralne

o. Franciszek J. Connell CSsR

Pigułki witaminowe a post eucharystyczny

Pytanie: Czy pigułki witaminowe można uznać za lekarstwo i przeto zażywać je w dowolnym czasie przed Komunią, czy raczej są one pożywieniem, które dopuszczalne jest najdalej na trzy godziny przed [Komunią]? Czy robi różnicę, jeśli zażywane są z zalecenia lekarza lub z własnego wyboru?

Odpowiedź: Niektórzy, będąc całkowicie zdrowi, przyjmują pigułki witaminowe w celu zachowania zdrowia; inni zażywają je jako remedium na jakąś formę dolegliwości. W wypadku pierwszej grupy, uważam, że pigułki witaminowe należy uznać za pożywienie i dlatego nie można ich przyjmować w ciągu trzech godzin przed Komunią. Osoby takie nie kwalifikują się jako chorzy, którym udzielane jest zezwolenie. Ci, którzy zażywają je jako remedium na jakąś przypadłość, mogą postrzegać je jako lekarstwo. Taki, zdaje się, byłby osąd zwykłej osoby (aestimatio vulgaris), który Kościół ceni tak wysoko w kwestii decydowania w tego typu sprawach. Jeśli chodzi o post eucharystyczny, nie sądzę, by robiło jakąkolwiek różnicę, czy są one przyjmowane na podstawie zalecenia lekarza bądź własnej decyzji. Motu proprio (list papieski) z 1957 r. nie stwierdza nic o tym, że lekarz musi przepisać lekarstwo dozwolone przed [przyjęciem] Komunii Świętej.

Nie oznacza to jednak, iż osoba, która przyjmuje witaminy jako lekarstwo, zawsze może zażywać je przed Mszą lub Komunią Świętą. Musi istnieć pewna konieczność dla przyjmowania ich w czasie, gdy pokarmy stałe są zabronione. Instrukcja Świętego Oficjum, która towarzyszyła Konstytucji Christus Dominus w 1953 r., dopuściła podawanie lekarstw chorym tuż przed przyjęciem Komunii Świętej wyłącznie, jeśli „z powodu swej choroby nie mogą, bez [doświadczenia] poważnej niedogodności, całkowicie zachować postu do przyjęcia Komunii Świętej”. Żadne tego typu zastrzeżenie nie zostało dodane w Motu proprio (liście papieskim) „Sacram Communionem” w 1957, lecz z pewnością [jako warunek] musi istnieć jakaś niedogodność związana z niezażyciem witamin na krótko przed przyjęciem Komunii Świętej. Tak więc jeżeli to, o jakiej porze pigułki są zażywane w ciągu dnia, nie stanowi różnicy, uważam, że powinno się przyjmować je albo po Mszy lub Komunii Świętej albo na trzy godziny przed.

Byłbym jednakże łagodny w podejmowaniu decyzji odnośnie do tego, jaki jest dostateczny powód, usprawiedliwiający zażycie pigułek witaminowych przed przyjęciem Komunii. Na przykład jeśli zdecydowanie korzystne jest oddzielenie przyjmowania witamin określonymi odstępami czasu w ciągu dnia, można skorzystać z przyzwolenia. Nie jest też konieczne budzenie się o wcześniejszej porze niż zazwyczaj w celu zażycia pigułek na trzy godziny przed [Komunią].

tłumaczenie: Dawid Świonder

Za: „Adsum” (biuletyn Seminarium Matki Bożej / Mater Dei Seminary) z lipca 2011 r.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.