Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » o. Franciszek J. Connell CSsR: Odpowiedzi na zagadnienia moralne (maj AD 2012)

Odpowiedzi na zagadnienia moralne

o. Franciszek J. Connell CSsR

Nieobecność na niedzielnej Mszy z powodu wakacji

Pytanie: Co można powiedzieć o katolikach, którzy opuszczają Mszę w niedzielę, ponieważ na weekend wyjechali nad jezioro lub do lasu celem polowania, rybołówstwa itp.?

Odpowiedź: Godnym pożałowania faktem jest to, iż w ostatnich latach grzech opuszczania Mszy w niedzielę stał się bardziej powszechny wśród katolików w Stanach Zjednoczonych. Xięża powinni rozpoznawać zagrożenie dla wiary trwale związane z owym zwyczajem oraz starać się zapobiegać mu poprzez uświadamianie naszym ludziom znaczenia niedzielnej Mszy w życiu katolika. Prawdą jest, że mogą zaistnieć uzasadnione powody, zwalniające katolika z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy; te powody nie powinny jednak być nadmiernie rozszerzane. Cel rekreacyjny stanowi przykład powodu, który może być wykorzystany przesadnie. Uznani teologowie utrzymują, że jeśli osoba może się odprężyć tylko w tych obszarach wiejskich, gdzie nie ma kościoła, lub tylko w okolicznościach, kiedy nie może słuchać Mszy, może zostać usprawiedliwiona, jeśli chodzi o rekreację w takich miejscach lub okolicznościach, i w rezultacie nie uczestniczyć w Mszy raz lub dwa, lub co najwyżej pięć razy w roku. Jednakże katolicy powinni mieć świadomość, że to przyzwolenie nie może być wykorzystywane poza wyjątkiem, gdy istnieje znaczna trudność w dotarciu na Mszę z miejsca rekreacji, oraz że można zeń korzystać jedynie rzadko (jeden lub dwa razy w roku, według Fanfaniego; kilka razy, według Koningsa). W obecnych czasach samochodów i motorówek katolicy mogą zasadniczo dotrzeć na Mszę nawet z najodleglejszych części lasów lub jezior. Z pewnością nikt nie zostałby zwolniony z uczestnictwa we Mszy tylko dlatego, że podróż do kościoła zajęłaby godzinę jazdy samochodem. Ponadto katolik może użyć rekreacji jako przyczyny usprawiedliwiającej tylko [wtedy], jeśli nie jest w stanie odbyć potrzebnej rekreacji w miejscu, w którym mógłby dotrzeć na niedzielną Mszę.

Praca w instytucji katolickiej w dniu święta

Pytanie: Jeśli pracownicy zatrudnieni są w instytucji katolickiej, takiej jak seminarium, klasztor, szpital itp., czy można prosić ich o wykonywanie pracy w święta nakazane?

Odpowiedź: Ci, których normalna praca wymaga codziennej służby, tj. kucharze, strażacy, kelnerzy itp., naturalnie mogą być poproszeni o wykonywanie pracy w święta nakazane, tak jak są o to proszeni w niedzielę. Co więcej, kiedy prowadzone są prace budowlane lub remontowe przez firmę zewnętrzną, dopuszczalne jest, by zwierzchnicy instytucji katolickiej pozwolili podwykonawcy kontynuować prace w święta, jeśli w przeciwnym wypadku wynikłaby jakaś poważna niedogodność, jak np. utrata zapłaty przez pracowników. Jeśli jednak pracownicy są zatrudnieni bezpośrednio przez instytucję, jak np. pomocnicy na farmie, stolarze itp., a ich praca może zostać zawieszona na czas święta bez poważnych utrudnień, uważam, że zarządcy instytucji powinni ogłosić [ten dzień] płatnym wolnym.

tłumaczenie: Dawid Świonder

Za: „Adsum” (biuletyn Seminarium Matki Bożej / Mater Dei Seminary) z maja 2012 r.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: W Polsce obowiązek wysłuchania Mszy Świętej w niedzielę spełnić można w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Kraków) i w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty (Wrocław).

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.