Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » o. Franciszek J. Connell CSsR: Odpowiedzi na zagadnienia moralne (październik AD 2008)

Odpowiedzi na zagadnienia moralne

o. Franciszek J. Connell CSsR

Częsta komunia chorego

Pytanie: Czy proboszcz jest zobowiązany do spełniania prośby osoby chorej, która pragnie przyjmować Komunię Świętą w swoim domu kilka razy w tygodniu?

Odpowiedź: Ogólną zasadą jest, że proboszcz ma obowiązek spełniać prośby swych parafian odnośnie do sakramentów, gdy prośby te są rozsądne. Jeśli prośba jest nierozsądna — przykładowo, gdy sakrament nie jest konieczny dla proszącego, a jego udzielenie powstrzymałoby xiędza od wypełnienia ważniejszych obowiązków parafialnych — nie byłby on zobowiązany do jej spełnienia. Definitywna odpowiedź na szczególny przypadek przedstawiony przez pytającego jest niemożliwa, ponieważ okoliczności mogą różnić się znacznie. Jeśli zatem osoba chora mieszkałaby piętnaście mil od kościoła, a oblodzone drogi czyniłyby jazdę bardzo niebezpieczną, xiądz nie byłby zobowiązany do odbywania podróży kilka razy w tygodniu, by z nabożeństwem udzielić pacjentowi Komunii Świętej. Co więcej, jeśli w parafii byłoby więcej chorych osób i wszystkie pragnęłyby często przyjmować Świętą Eucharystię, tak że spełnienie ich prośby zabierałoby dwie lub trzy godziny każdego dnia, xiądz po prostu nie byłby zobowiązany do powzięcia tak wielkiego ciężaru, gdyż ucierpiałaby jego pozostała praca. Jeśli jednak osoba chora mieszka niedaleko kościoła, a obowiązki parafialne nie są bardzo wymagające, prośba o Świętą Komunię kilka razy w tygodniu (a być może nawet codziennie) nie byłaby nierozsądna. Z pewnością w takich okolicznościach gorliwy xiądz będzie starał się spełnić godne pochwały pragnienie chorego parafianina, zwłaszcza jeśli istnieje zagrożenie śmiercią, gdy powtórzenie [udzielenia] wiatyku jest wskazane. Przykrą oznaką braku gorliwości jest, gdy proboszcz daje do zrozumienia, iż ci, którzy są unieruchomieni w domu z powodu choroby, będą otrzymywać Świętą Komunię nie częściej niż raz w miesiącu.

tłumaczenie: Dawid Świonder

Za: „Adsum” (biuletyn Seminarium Matki Bożej / Mater Dei Seminary) z października 2008 r.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.