Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » o. Franciszek J. Connell CSsR: Odpowiedzi na zagadnienia moralne (styczeń AD 2011)

Odpowiedzi na zagadnienia moralne

o. Franciszek J. Connell CSsR

Łączenie opłat za Mszę

Pytanie: Duża liczba kartek intencji mszalnych pozostawiona zostaje przy trumnie zmarłego katolika. Każda kartka zawiera wyrażenie „Święta Ofiara Mszy zaniesiona zostanie o pokój duszy…” i dołączona jest zwyczajowa ofiara [pieniężna] na Mszę cichą. Czy dopuszczalne jest, by członkowie rodziny połączyli owe ofiary pieniężne na Mszę cichą, zamawiając celebrację Mszy solennej zgodnie z opłatą przewidywaną za Mszę solenną? Odnosi się to szczególnie do parafii, gdzie zwyczajem jest codzienna Msza solenna.

Odpowiedź: Jeżeli ci, którzy łożą ofiary pieniężne, mają intencję, by ich opłaty połączono z kilkoma innymi tak, aby celebrowana była jedna Msza solenna zamiast kilku Mszy cichych, porozumienie opisane w pytaniu jest w pełni dopuszczalne. Jednak intencja taka nie może być z góry zakładana w przypadku indywidualnych kartek intencji mszalnych łożących. Każda z nich wyrażać ma pragnienie osobnej Mszy cichej, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Krewni zmarłej osoby nie mają prawa, by wziąć ową sprawę we własne ręce, a również i fakt, iż Msza solenna jest ofiarowana codzienne w kościele parafialnym, nie jest wystarczający, aby określić intencję łożących jako pragnienie połączenia opłat za Mszę. Jeśli proboszcz nie może sam celebrować Mszy, może odesłać ich [tj. krewnych] do innego xiędza, który je odprawi lub dopilnuje, by zostały odprawione. W każdym razie należy uznawać za normalną procedurę w przypadku zamawiających celebrację Mszy, aby odbyło się tyle Mszy, ile odpowiadać będzie liczbie ofiar „na Mszę”.

Dwie opłaty za Mszę w niedzielę?

Pytanie: Jako że często zdarza się, iż parafianie pragną Mszy w zamawianych intencjach w niedzielę, kiedy mogą być obecni, zastanawiam się, czy dopuszczalne byłoby odprawienie dwóch Mszy w niedzielę za dwie opłaty. Aby zadośćuczynić prawu, odprawiłbym Mszę bez opłaty w jeden z następujących dni powszednich.

Odpowiedź: Kodex Prawa Kanonicznego wyraźnie zabrania xiędzu przyjęcia opłaty za drugą Mszę, jeżeli odprawił już Mszę z tytułu sprawiedliwości (Pro Populo lub za ofiarą pieniężną). Według Abbo-Hannana naruszenie tego zakazu wiąże się z poważnym grzechem nieposłuszeństwa. Wyjątek czyniony jest tylko dla Świąt Bożego Narodzenia, kiedy przyjąć można trzy opłaty, oraz w przypadku xiędza, który otrzymał indult, by przyjąć dwie opłaty za binację (zasadniczo pod warunkiem, iż druga przekazana zostanie na jakiś zbożny cel). Tak więc jeżeli xiądz odprawia wszystkie swe Msze w nadchodzącym tygodniu bez opłat, nie może on wykonać procedury opisanej przez pytającego.

tłumaczenie: Dawid Świonder

Za: „Adsum” (biuletyn Seminarium Matki Bożej / Mater Dei Seminary) ze stycznia 2011 r.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.