Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: 65 lat Śląskiego Okręgu Wojskowego

65 lat Śląskiego Okręgu Wojskowego

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego

Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Stowarzyszenie Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej – Oddział TWO we Wrocławiu

Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu

zapraszają

do udziału w konferencji popularno-naukowej na temat:

65-lecie Śląskiego Okręgu Wojskowego

która odbędzie się 14 września 2010 roku

w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, ul. Pretficza 24

w godz. 9.00 – 12.10

Program konferencji:

9.00-9.05 – Otwarcie konferencji – gen. bryg. Zbigniew Smok

9.30-9.45 – Zarys dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-2010 – prof. dr hab. Franciszek Kusiak, płk dypl. mgr Zdzisław Nowacki

9.45-10.00 – Dowódcy i oficerowie Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-2010 – ppłk dr Krzysztof Nowacki

10.00-10.15 – Żołnierze Śląskiego Okręgu Wojskowego w operacjach pokojowych, sojuszniczych i koalicyjnych w latach 1953-2010 – płk dr Władysław Tkaczew

10.15-10.30 – Udział żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego w odbudowie i zagospodarowaniu regionu – płk dr Bronisław Dziaduch

10.30-10.45 – Przerwa

10.45-11.00 – Działalność kulturalno-oświatowa w 65-letnich dziejach Śląskiego Okręgu Wojskowego – ppłk mgr Jan Jeż, kpt. dr Paweł Wasilewski

11.00-11.15 – Źródła do dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu – dr Grażyna Trzaskowska

11.15-11.30 – Wybrane działania Śląskiego Okręgu Wojskowego na rzecz harcerzy – mjr mgr Ireneusz Cisek

11.30-11.45 – Kształcenie pań na oficerów – w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych – realizacją dążeń wielu pokoleń kobiet polskich – pchor. Dorota Kusiak

11.45-12.10 – Przerwa

11.55-12.10 – Podsumowanie konferencji

W trakcie konferencji medalami Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej odznaczone zostaną osoby zaangażowane w aktywną działalność w popularyzowaniu dziejów i tradycji oręża polskiego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.