Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Gliwice: Architektura Polski niepodległej — główne nurty lat międzywojennych

Architektura Polski niepodległej — główne nurty lat międzywojennych

Muzeum w Gliwicach

Wykład z cyklu Artefakty z Niepodległą. Pan profesor Krzysztof Stefański mówić będzie o głównych nurtach architektury dwudziestolecia międzywojennego. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. postawiło przed młodym państwem zadania o podstawowym znaczeniu – scalenie ziem trzech różnych zaborów, stworzenie silnego i sprawnie funkcjonującego organizmu państwowego. Ważna rola przypadła tu architekturze. Do najważniejszych zadań należała budowa gmachów tworzących infrastrukturę państwową i społeczną, których było o wiele za mało w stosunku do potrzeb – szkół, szpitali, dworców kolejowych, budynków dla wojska, gmachów użyteczności społecznej. Istotny był również wybór właściwych form architektonicznych. W pierwszym rzędzie zwrócono się w kierunku form narodowych odwołujących się do przeszłości Polski, przywołujących pamięć o dawnej polskiej kulturze – stąd popularność form dworkowych i swojskich, polskiego baroku i renesansu, a także rozwiązań klasycznych. Jednak z czasem motywy historyczne odrzucono, uważając, że należy otworzyć się silniej na współczesność – w latach trzydziestych triumfuje modernizm, mający budować obraz Polski jako kraju nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się. Nastąpiła też zmiana pokoleniowa wśród architektów. Młodzi twórcy, wykształceni już w wolnej Polsce, absolwenci Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej, włączali się coraz śmielej w ogólnoeuropejskie poszukiwania artystyczne. Rezultatem jest niezwykle ciekawy i zróżnicowany obraz architektury stworzonej w latach II Rzeczypospolitej.

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański – historyk sztuki, urodzony w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1992 r. pracownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się architekturą polską XIX i XX wieku, głównie zagadnieniami architektury sakralnej i poszukiwania form narodowych oraz sztuką Łodzi i problematyką rewitalizacji. Autor ponad dwustu publikacji, w tym dwudziestu książek. Zaangażowany w ochronę łódzkich zabytków – współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi, Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera oraz Fundacji „Lux pro Monumentis” organizującej coroczne Festiwale Światła.

Zapraszamy: 7 kwietnia 2018 roku, godz. 16.00. Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.