Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: „Architektura w mieście. Architektura dla miasta” — spotkanie autorskie

„Architektura w mieście. Architektura dla miasta” — spotkanie autorskie

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na promocję książki pt. Architektura w mieście. Architektura dla miasta, która odbędzie się 24 października 2019 roku o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Redaktorami publikacji są pan dr Aleksander Łupienko (PAN) i pani dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof UWr.

Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie jest także konstruktem myślowym wyposażonym w liczne atrybuty, konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki bądź estetyki. Naukowe rozpoznanie miejskiej przestrzeni publicznej jest jednym z kluczy do zrozumienia tego nieskończenie skomplikowanego układu fizyczno-społeczno-mentalnego, jakim jest miasto.

W niniejszym tomie, drugim w serii Architektura w mieście, architektura dla miasta, publikujemy teksty przedstawicieli dwóch różnych dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki. To wspólny namysł nad rolą, znaczeniem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w ujęciu naukowców, którzy operując nieco odmiennymi kategoriami, przemawiają do nas wspólnym językiem. Teksty te przedstawiają różne interpretacje przestrzeni publicznej w miastach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. Studia te uzupełniają artykuły o dziewiętnastowiecznych miastach z krajów ościennych: monarchii habsburskiej, Rosji i Prus, co daje szeroki materiał porównawczy i otwiera nowe horyzonty badawcze.

Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos

Zapraszamy: Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, Wrocław.

„Architektura w mieście. Architektura dla miasta” — spotkanie autorskie

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.