Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: „Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej” — spotkanie autorskie

„Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej” — spotkanie autorskie

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi

27 listopada 2018 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają o godz. 17.00 do sali konferencyjnej Biblioteki (ul. Gdańska 100/102) na spotkanie z panami dr. Jerzym Bednarkiem, dr. Rafałem Leśkiewiczem oraz dr. Pawłem Perzyną, autorami wydanej w tym roku przez łódzki IPN książki pt. Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej.

Elementem spotkania będzie pokaz filmu pt. 15 lat działalności Archiwum IPN (reż. Radosław Poboży).

***

Oddawany w ręce Czytelników tom pokonferencyjny jest odzwierciedleniem aspiracji naukowych archiwistów zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim stanowi świadectwo ich dorobku i stałego dążenia do merytorycznego rozwoju. Szeroki zakres zagadnień poruszonych w niniejszej publikacji dowodzi, że istnieje potrzeba organizowania kolejnych spotkań naukowych, w których trakcie będzie prezentowana pogłębiona i przemyślana wiedza o działalności i zasobie Archiwum IPN.

Część pierwsza publikacji koncentruje się na funkcjach prawno-administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowań dowodowych, gromadzeniem i udostępnianiem akt różnym kategoriom użytkowników, wyszukiwaniem archiwaliów oraz zarządzaniem archiwum Instytutu.

Druga część publikacji została poświęcona rozważaniom metodycznym z zakresu gromadzenia, reprografii, konserwacji oraz opracowywania archiwaliów, a także problematyce komputeryzacji i zastosowania nowych technologii w zarządzaniu archiwum IPN.

W części trzeciej zaprezentowano przykłady realizacji przez Archiwum IPN funkcji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem jego zaangażowania na polu edukacyjnym i naukowym.

W ostatnim dziale znalazły się artykuły prezentujące wyniki prowadzonych przez pracowników IPN badań archiwoznawczych, koncentrujących się na dziejach i stanie zachowania archiwaliów oraz ich wykorzystaniu do badań naukowych i śledztw historycznych.

Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Paweł Perzyna, Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź – Warszawa 2018, 528 s., Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, T. XLVII

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.