Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Architektura klasycyzmu na terenie Stanów Zjednoczonych

Architektura klasycyzmu na terenie Stanów Zjednoczonych

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Zapraszamy do udziału w wykładach organizowanych przez Wrocławską Fundację Studentów Historii Sztuki i poświęconych sztuce amerykańskiej.

Trzeci wykład w cyklu Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych wygłosi pan mgr Michał Pieczka na temat

Architektura klasycyzmu na terenie Stanów Zjednoczonych.

17 stycznia 2013 r., godz. 18:00.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 309, Wrocław.

Wykład dotyczyć będzie architektury klasycystycznej z terenu dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Autor przedstawi w zwięzły sposób jej genezę oraz główne nurty oddziaływań. W ramach wykładu dokonany zostanie przegląd najważniejszych obiektów architektury użyteczności publicznej, jak również sakralnej i prywatnej (rezydencjonalnej). Przedstawione i omówione zostaną tak sztandarowe dzieła klasycyzmu amerykańskiego, jak Kapitol, Biały Dom, Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie, ratusz w Filadelfii, czy gmachy państwowe w Bostonie.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Mgr Michał Pieczka — historyk sztuki i muzykolog, jego zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianej kultury i sztuki epoki baroku. W swej pracy badawczej mgr Pieczka koncentruje się przede wszystkim na problematyce architektury rezydencjonalnej tego czasu na Śląsku. Jest autorem publikacji dotyczących zabytków Śląska, m. in. kościoła pojezuickiego w Twardocicach, kościoła św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu, pałacu w Radomierzycach. Obecnie przygotowuje pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Wrabeca rozprawę doktorską na temat: „Barokowe pawilony ogrodowe na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim”.

Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.