Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: „Polska jako Wolności Morze”. Blaski i cienie ustroju staropolskiego

„Polska jako Wolności Morze”. Blaski i cienie ustroju staropolskiego

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

w ramach Klubu Debaty Obywatelskiej „Pochwała inteligencji w Wilanowie”

serdecznie zaprasza na spotkanie z panem prof. Jackiem Bartyzelem

pt.

„Polska jako Wolności Morze”. Blaski i cienie ustroju staropolskiego

28 kwietnia 2016 r., godz. 18.00, Wozownia, sala edukacyjna Muzeum (obok Muzeum Plakatu)

Spotkanie organizowane z okazji Jubileuszu Chrztu Polski ma na celu zainspirowanie uczestników debat wilanowskich do refleksji nad konsekwencjami, jakie dla ukształtowania ustroju państwowego Polski miał fakt przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego w 966 roku. Podczas cyklu spotkań, który rozpocznie się wykładem prof. Jacka Bartyzela, będziemy zastanawiać się, w jaki sposób chrześcijaństwo wpływało na kształt kultury politycznej i na oryginalność projektu cywilizacyjnego stworzonego na ziemiach polskich, a oddziałującego w następnych wiekach także na losy licznych krajów i narodów zintegrowanych z Polską w ramach wspólnoty politycznej występującej pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów. Będziemy rozważać, w czym przejawiał się – odmienny od zachodnioeuropejskiego – ideał kultury chrześcijańskiej Polaków, dzięki któremu uzyskaliśmy – w okresie staropolskim – swoją tożsamość narodową, a także wytworzyliśmy własne, oryginalne instytucje polityczne i prawne.

Przedyskutowane w ramach Klubu Pochwała Inteligencji w Wilanowie tematy i zagadnienia: historyczne, filozoficzne, socjologiczne i politologiczne, skierujemy następnie do otwartej debaty, zorganizowanej w ramach Kampanii Społecznej Pro Publico Bono pt. Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej. Zaplanowany sposób działania Klubu stanowi jednocześnie przygotowanie do wdrożenia nowych form działalności programowej, edukacyjnej i opiniotwórczej, którą od jesieni tego roku mamy zamiar realizować w ramach projektowanej instytucji Wilanowska, Muzealna Resursa Kultury Pamięci.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.