Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Cuius regio, eius religio — z dziejów relacji państwo-Kościół

Cuius regio, eius religio — z dziejów relacji państwo-Kościół

Sekcja Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Cuius regio, eius religio — z dziejów relacji państwo-Kościół

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane relacjami państwo-Kościół na organizowaną przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Historii Prawa Polskiego Międzynarodową Konferencję Naukową Cuius regio, eius religio z dziejów relacji państwo-Kościół, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2013 r. w Krakowie. Poniżej zamieszczamy harmonogram wystąpień:

14 grudnia 2013 r.

Obrady – sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

9.30-9.40 Uroczyste rozpoczęcie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Z dziejów prawa” — Cuius regio, eius religio — z dziejów relacji państwo-Kościół

9.40-10.10 Wykład inauguracyjny — prof. dr hab. Wacław Uruszczak (kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego, opiekun naukowy Sekcji Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego)

I dzień obrad — panel polskojęzyczny

10.10-10.30 Bartosz Zalewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) — Princeps Christianus. Stosunki między Kościołem Katolickim a państwem rzymskim pod panowaniem Teodozjusza Wielkiego

10.30-10.50 Paweł Dziwiński (Uniwersytet Jagielloński) — Kościoła walka z niedzielnym handlem. O średniowiecznej współpracy władz świeckiej i kościelnej

10.50-11.10 mgr Piotr Kitowski (Uniwersytet Gdański) — Udział duchowieństwa w próbach kodyfikacji prawa chełmińskiego

11.10-11.30 Damian Szczepaniak (Uniwersytet Jagielloński) — W obronie praw Kościoła i Narodu. Koncepcja konstytucyjnych praw i wolności w memoriałach Episkopatu Polski z 1976 r. w sprawie projektu zmian w Konstytucji PRL

11.30-11.40 Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.20 Robert Szymański (Uniwersytet Jagielloński) — Proces Thomasa Mora jako pogwałcenie wolności sumienia i religii na tle zerwania króla Henryka VIII ( 1509-1547) z Kościołem Katolickim

12.20-12.40 Kacper Górski (Uniwersytet Jagielloński) — Relacja uchwałodawstwa synodalnego i sejmowego w Królestwie Polskim na przykładzie uchwały Synodu piotrkowskiego z 25 stycznia 1521 r.

12.40-13.00 Łukasz Szymura (Uniwersytet Jagielloński) — Sytuacja polityczna i prawna braci polskich w XVII w.

13.00-13.20 mgr Tomasz Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Wpływ procesu „katolickiej konfesjonalizacji” na ustawodawstwo w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1655-1768

13.20-13.40 Jakub Wojas (Uniwersytet Jagielloński) — Nobilitacje Żydów w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów na przykładzie sekty frankistów

13.40-14.00 Dyskusja

14.00-14.30 Przerwa kawowa

14.30-14.50 mgr Tomasz Jacek Lis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Kościół Katolicki w Bośni i Hercegowinie w okresie Austro-Węgierskim w świetle bulli Leona XIII „Ex hac Augusta” – teoria i praktyka

14.50-15.10 mgr Michał Szewczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Ewolucja republikańskiej laickości we Francji od czasu uchwalenia ustawy o rozdziale Kościołów od Państwa z 9 grudnia 1905 roku

15.10-15.30 mgr Łukasz Szymański (Uniwersytet Wrocławski) — Konserwatyści wschodniogalicyjscy wobec polityki wyznaniowej Austro-Węgier

15.30-15.50 Tomasz Kisiel (Uniwersytet Jagielloński) — Ius exclusivae – studium na przykładzie weta kardynała Jana Puzyny podczas konklawe w 1903 r.

15.50-16.20 Dyskusja i przerwa kawowa

16.20-16.40 Krzysztof Bokwa (Uniwersytet Jagielloński) — Między Hofburgiem a „Świętą Rusią” — z historii stosunków państwa austriackiego i cerkwi greckokatolickiej w Galicji

16.40-17.00 mgr Jacek Skup (Uniwersytet Jagielloński) — Zagadnienie islamizacji prawa w Pakistanie

17.00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

15 grudnia 2013 r.

Obrady – sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

II dzień obrad — panel angielskojęzyczny

10.00 Powitanie zebranych Gości

10.00-10.20 PhD Agnieszka Szumigalska (University of Wroclaw) — The role of the pillarisation and de-pillarisation processes in the development of the Dutch system of law regarding church-state relations

10.20-10.40 Wojciech Bańczyk (Jagiellonian University) — Between separation and establishment – changing views on the Church and State relations in the USA

10.40-11.00 PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (Palacký University, Olomouc) — The influence of the State to the nomination of Bishops in the Habsburg monarchy. Using the Example of the Archbishopric of Olomouc in the turn of the 19th and 20th century

11.00-11.20 Stefan Dušanić (University of Belgrade) — Specific treatment of traditional churches and religious communities in contemporary Serbia

11.20-11.40 Dyskusja

11.40-11.50 Przerwa kawowa

II dzień obrad — panel polskojęzyczny

11.50-12.10 mgr Bartosz Lewandowski (Uniwersytet Warszawski) — „Zasady moralności Chrystusowej” jako kryterium kontroli władzy Prezydenta Rzeczypospolitej w „Projekcie Konstytucji” Władysława L. Jaworskiego z 1928 roku

12.10-12.30 Hubert Mielnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) — Prawno-administracyjne aspekty relacji państwo-Kościół katolicki w II RP

12.30-12.50 mgr Mateusz Sieńko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) — Problematyka prawna własności kościelnych nieruchomości rolnych w okresie II Rzeczypospolitej

12.50-13.10 mgr Gabriela Grochola (Uniwersytet Jagielloński) — Konkordat zawarty między  Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia 10 lutego 1925 roku — problematyka wygaśnięcia

13.10-13.30 Jakub Pokoj (Uniwersytet Jagielloński) — Wywłaszczenia na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 roku oraz ustawy o przejęciu dóbr martwej ręki z 20 września 1950 roku — analiza porównawcza

13.30-13.50 Michał Woś (Uniwersytet Jagielloński) — Walka z Kościołem w początkach Polski Ludowej na przykładzie statusu stowarzyszeń kościelnych

13.50-14.10 Dyskusja

14.10-14.20 Przerwa kawowa

14.20-14.40 mgr Szymon Waszkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) — Relacje między władzą „ludową” a staroobrzędowcami na Suwalszczyźnie w świetle dokumentów archiwalnych (1945-1967)

14.40-15.00 mgr Michał Koszowski (Uniwersytet Jagielloński) — Nadzór administracyjny jako metoda represji Polskiej Republiki Ludowej wobec Kościoła Katolickiego

15.00-15.20 Patryk Kowalczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Relacja przepisów kościelnych i państwowych w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych w Polsce w XX w.

15.20-15.40 Kamil Pindel (Uniwersytet Jagielloński) — Kościół Katolicki a demokracja

15.40-16.00 mgr Marek Strzała (Uniwersytet Jagielloński) — Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego

16.00 Zakończenie Konferencji i pożegnanie Uczestników

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.