Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Poznań: Prapremiera spektaklu „Czterdzieści”

Prapremiera spektaklu „Czterdzieści”

Ambasada Królestwa Norwegii

15 i 16 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbędzie się prapremiera spektaklu „Czterdzieści” w reżyserii i choreografii norweskiego artysty Jo Strømgrena. Będzie to część projektu zaplanowanego na lata 2013-2015 w Polsce, Norwegii i na Islandii w ramach współpracy Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, Jo Strømgren Kompani (Nowegia) i Stowarzyszenia Teatrów Niezależnych (Islandia).

Projekt wchodzi w skład programu Norweskich Grantów „Znaki czasu – pokonać granice. Działania artystyczno-edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii”. W ramach projektu planowane jest uruchomienie długoterminowej współpracy, obejmującej działania artystyczne i edukacyjne, przyczyniające się do zwiększania mobliności artystów i ich dzieł. We wspólnym projekcie choreograficznym wezmą udział twórcy i artyści z Polski i Norwegii.

Spektakl „Czterdzieści” odnosi się do zmian, które zachodzą u artysty – człowieka – w społeczeństwie w ciągu 40 lat. Artysta w ten sposób odnosi się też do jubileuszu 40-lecia Polskiego Teatru Tańca (PTT) w Poznaniu oraz do społecznych i politycznych zmian, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 40 lat. Wykonawcami będą artyści PTT oraz Jo Strømgren Kompani (JSK). Kostiumy: Bregje van Balen, reżyser światła: Stephen Rolfe. W spektaklu zostanie wykorzystana muzyka polskich kompozytorów. W 2013 spektakl będzie pokazany w nowoczesnych centrach tańca w siedmiu polskich miastach: Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach i Koninie, a będzie mu towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa norweskiego artysty Knuta Bry, dokumentująca osiągnięcia artystyczne JSK, a także projekcja video.

„Czterdzieści”

Spektakl śledzi życie pewnej kobiety od momentu jej przyjścia na świat w roku 1973 do rocznicy urodzin w 2013. Te cztery dekady są odbiciem czasu zwątpień, nadziei, zmagań, wyborów i nieprzewidzianych wydarzeń, którymi kierują heroiczne cnoty – żądza życia i chęć przetrwania1. W wędrówce po chaotycznej Europie bohaterce spektaklu udaje się znaleźć kompromis pomiędzy własnymi ambicjami i wymuszonymi okolicznościami. Wiele warstw przedstawienia portretuje nie tylko indywidualne poszukiwania konkretnego człowieka, lecz staje się także synonimem pewnej podróży kraju2 i zespołu Teatru Tańca. Polska przeszła radykalne zmiany w ciągu ostatnich 40 lat, jakie są jej perspektywy? Jubileusz czterdziestolecia Polskiego Teatru Tańca skłania do tych samych pytań. Jako dzieło sztuki przedstawienie to nie zagłębia się w fakty i sylwetki. Fikcyjny punkt widzenia, nawet z perspektywy obcego, może równie dobrze zapewnić dystans niezbędny do komunikacji na wspólnym poziomie. Przecież nawet prawda nigdy nie jest do końca prawdą, wszystko jest kwestią detali, na które chce się położyć nacisk, zignorować je lub wyolbrzymić3.

Bilety na prapremierę będzie można nabywać od 4 czerwca w impresariacie PTT, kasach CK Zamek oraz na stronie: http://zaproszenia.ptt-poznan.pl. Cena biletów: 50 zł – normalny/ 30 zł – ulgowy.

Centrum Kultury Zamek, ul. św. Marcin 80/82, Poznań.


1 Do tej pory mogłoby się wydać, że to raczej biologiczny instynkt, który pozwala na zachowanie ludzkości na tym padole łez… Heroiczne cnoty? Śmiała interpretacja określenia „cnoty” w jego rozlicznych kontextach. Ciekawe, jak Autor uzasadni swoje stanowisko – przypis redakcji Portalu.

2 Czyżby chodziło o przesunięcie Polski na zachód w 1945 r.? A może jest to aluzja do utraconej niepodległości, kiedy Polska stała się częścią nowego imperium, czyli Unii Europejskiej? – przypis redakcji Portalu.

3 Nie jesteśmy przekonani, czy ten ciąg dowolnie poukładanych wyrazów jest najlepszą zachętą do zobaczenia spektaklu. Ktoś przesadził z postmodernizmem, niestety – przypis redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.