Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Międzynarodowe Centrum Kultury

1-2 czerwca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25) odbędzie się 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej pod hasłem Dziedzictwo i społeczeństwo. Otwarte dla publiczności wykłady plenarne wygłoszą: prof. Sharon Macdonald, prof. Robert van der Laarse oraz prof. Jan Tunbridge.

1 czerwca

godz. 12.00-13.00 Ślady dziedzictwa, różnice i przyszłość (Heritage Traces, Differences and Future) – Sharon Macdonald (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie). Moderator: p. Agata Wąsowska-Pawlik

W jakim stopniu dziedzictwo stanowi odzwierciedlenie przemian społecznych, szczególnie społecznego zróżnicowania, i w jaki sposób można z niego czerpać w procesie kształtowania naszej wspólnej przyszłości tak, by cechowała ją większa otwartość? Jak dalece sporne i problematyczne dziedzictwo determinuje charakter naszego społeczeństwa zarówno obecnie, jak i w najbliższej przyszłości? W trakcie wykładu prof. Sharon Macdonald pokaże, w jaki sposób zagadnienia te podejmują trzy projekty badawcze, którymi obecnie się zajmuje: (1) Ślady – sztuka jako nośnik spornego dziedzictwa kulturowego (UE); (2) Wprowadzanie zmian: przekształcanie muzeów i dziedzictwa w XXI wieku (Fundacja Alexandra von Humboldta); (3) Przyszłość dziedzictwa (Arts and Humanities Research Council, Wielka Brytania). Wykład w języku angielskim.

1 czerwca

godz. 19.00-20.00 Zmiana warty: dziedzictwo na przestrzeni czasu (The Changing of the Guard: a Heritage Perspective through Time) – John Tunbridge (Uniwersytet Carleton w Ottawie). Moderator: p. Jacek Purchla

W trakcie wykładu podjęta zostanie kwestia rozwoju pojęcia „dziedzictwo” w kontekście społecznym, a także przez pryzmat pięćdziesięciu lat osobistego zaangażowania prelegenta w tę problematykę. Osobista perspektywa pozwala na wyodrębnienie trzech stadiów w ramach rozwijających się badań nad dziedzictwem: okres zimnowojenny, charakteryzujący się odmiennymi perspektywami wynikającymi z podziałów społeczno-politycznych, następnie globalna konwergencja po okresie zimnej wojny oraz nierównomierne rozprzestrzenianie się dziedzictwa w XXI wieku.

Współcześnie zaobserwować można zmianę warty i przejście od pokolenia „pionierów” w kierunku szerokiego wachlarza badaczy reprezentujących różnorodne dyscypliny, którzy prawdopodobnie rozwijać będą badania nad dziedzictwem w dość burzliwych czasach, które nas czekają. Na wykładzie przedstawione zostaną wyzwania natury społecznej oraz konceptualnej, z którymi mierzyć się będą młodzi badacze zajmujący się dziedzictwem w przyszłości. Wykład w języku angielskim, tłumaczenie na język polski.

2 czerwca

godz. 12.00-13.00 Duchy przeszłości? Nowa mapa konkurencyjnych polityk pamięci w czasach kryzysu (Ghosts of the Past? Remapping Europe’s Competing Memories in the age of Crisis) – Robert van der Laarse (Uniwersytet Amsterdamski). Moderator: p. Robert Kusek

Siedemdziesiąta rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz, która odbyła się 27 stycznia 2015 roku, stanowiła bez wątpienia najmocniej krytykowaną uroczystość upamiętniającą to wydarzenie od czasu zakończenia zimnej wojny. Wszystko przez nieobecność Włodzimierza Putina, reprezentującego państwo, którego Armia Czerwona wyzwoliła obóz w 1945 r. Jak to się stało, że paradygmat Holokaustu został tak otwarcie wykorzystany i nadużyty? Prof. Robert van der Laarse postara się pokazać, dlaczego uznanie Holokaustu za wspólne doświadczenie europejskie, a zatem za podstawę powojennej tożsamości europejskiej, wywołuje zdecydowane obiekcje. Stanowisko to podważają głębokie różnice w pojmowaniu znaczenia ofiar zbrodni narodowosocjalistycznych, dewaluowanych przez konkurencyjny paradygmat okupacji komunistycznej i coraz częściej odsuwanych na boczny tor przez dyskursy nacjonalizmu. W obecnych, naznaczonych kryzysem czasach, musimy spojrzeć krytycznie na biografię kulturową Europy przez pryzmat relacji pomiędzy dziedzictwem a społeczeństwem, jak i w odniesieniu do naszych własnych, z góry ustalonych ram intelektualnych. Wykład w języku angielskim.

Szczegóły i program konferencji

Koordynator projektu: dr Robert Kusek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.