Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Szczecin: Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

PROGRAM KONFERENCJI

Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Szczecin 20-21.10. 2010 r.

Głównym celem konferencji jest próba zastanowienia się nad procesem kształtowania pamięci historycznej na przestrzeni dziejów.  Chcemy przedstawić osoby, wydarzenia lub miejsca, wyparte z oficjalnych przekazów historycznych lub też takie, których obraz z różnych przyczyn i w różnych okolicznościach uległ przeinaczeniu.

Organizatorzy:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Partnerzy:

Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Miejsce obrad:

siedziba Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 14

DZIEŃ I

20.10.2010 r. (środa)

Otwarcie konferencji: godz. 14:00–14:15

dr Marcin Stefaniak, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie

prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Prorektor ds. Kształcenia US

Wykłady inauguracyjne:

14:15–14:35 dr hab. Piotr Niwiński (Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego), Od „bandytów” do „kontrowersyjności”. Pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego w latach powojennych.

14:35–14:55 prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński), Okrucieństwa wojny 30-letniej — przykład pomorski.

14:55–15:15 dr hab. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński), Clarissimus vir a damnatio memoriae na wybranych przykładach.

15:15–15:40 przerwa

Sesja wprowadzająca:

15:40–16:00 dr Maciej Maciejowski (IPN O. Szczecin), Kształtowanie rzymskiej pamięci zbiorowej i przykłady damnatio memoriae w okresie wczesnej i średniej republiki.

16:00–16:20 dr hab. Renata Gałaj-Dempniak (Uniwersytet Szczeciński), Poprawianie historii – przypadek tuszowania historii w okresie wojny polsko-kozackiej.

16:20–16:40 dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN O. Wrocław), Mitologizacja przeszłości w opisach stosunków polsko-ukraińskich w XX w.

16:40–17:00 dyskusja

17:00–17:30 przerwa

17:30–18:30 Wykład dr. doc. Iwana Ostaszczuka, Współczesny stan polskiej architektury na Ukrainie Zachodniej.

DZIEŃ II

21.10.2010 r. (czwartek)

Wykład inauguracyjny:

10:00–10:20 prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), Damnatio memoriae jako instytucja rzymskiej kultury politycznej.

Sesja pierwsza (moderator – dr hab. Piotr Briks, profesor US):

10:20–10:40 prof. dr hab. Maria Dzielska (Uniwersytet Jagielloński), Sozypatra, zapomniana późnohelleńska filozofka z Pergamonu.

10:40–11:00 prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski), Potępienie Heliogabala: damnatio memoriae nad Nilem.

11:00–11:20 prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski), Damnatio memoriae Alexandri Magni.

11:20–11:40 prof. dr hab. Stefan Zawadzki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), Niepamięć i zła pamięć w tekstach starożytnego Bliskiego Wschodu.

11:40–12:00 dyskusja

12:00–12:30 przerwa

Sesja druga (moderator – prof. dr hab. Radosław Gaziński):

12:30–12:50 doc. dr Oksana Karlina (Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki), Represje wobec bazylianów po Powstaniu Listopadowym na Wołyniu i wymazanie pamięci o nich.

12:50–13:10 prof. dr hab. Wałentyna Szandra (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), Chłopi małoruscy na Syberii: między utratą pamięci historycznej a tworzeniem nowej tożsamości.

13:10–13:30 doc. dr Iwan Ostaszczuk (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki), Zapomniany język symboliki chrześcijańskiej: kulturalne damnatio memoriae w dyskursie postmodernu.

13:30–13:50 dyskusja

13:50-14:30 przerwa

Sesja trzecia (moderator – dr Sebastian Ligarski):

14:30-14:50 dr Zofia Wóycicka (Muzeum Historii Żydów Polskich), Byłe nazistowskie obozy koncentracyjne jako miejsca sporów o pamięć w PRL.

14:50-15:10 dr Renata Kobylarz (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim w latach 1944-1989. Szczególny przykład propagandy historycznej.

15:10-15:30 dr hab. Jacek Sawicki (BUiAD IPN Warszawa), O Pamięci Powstania Warszawskiego w PRL.

15:30–15:50 dr Marek Grajek (MSWiA), Zapomniana Enigma.

15:50–16:10 Magdalena Semczyszyn (IPN O. Szczecin), Lwów — miasto uwikłane w historię. Damnatio memoriae czy kompromis różnych tożsamości?

16:10–16:30 dyskusja

16:30 Zakończenie obrad w budynku IPN

16:35-16:45 przejazd autokarem na Stare Miasto

16:45 Paweł Knap (IPN O. Szczecin), Szczecin — de(kon)strukcja. Opowieść w przestrzeni miejskiej.

Kontakt organizacyjny:

Magdalena Semczyszyn, OBEP IPN w Szczecinie 

tel. 91 312 94 18, e-mail: magdalena.semczyszyn@ipn.gov.pl

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.