Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: De re nummaria – część III. Moneta polska w dawnej literaturze numizmatycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

De re nummaria – część III. Moneta polska w dawnej literaturze numizmatycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Efekty pracy konserwatorów w Sukiennicach

Do 7 maja 2017 roku w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Rynek Główny 3) można oglądać dwa obrazy Michała Stachowicza (1768-1820), które zostały gruntownie odnowione w Pracowniach Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach oraz Gmachu Głównym. Dzieła Przysięga Kościuszki oraz Kościuszko wśród legionistów polskich we Francji stanowiły dekorację katafalku z trumną Naczelnika, wystawioną w katedrze wawelskiej podczas uroczystości pogrzebowych w 1818 r. Całość dekoracji tworzyły cztery malowidła, które zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie w roku 1915 jako historyczne pamiątki. Dwa z nich zostały poddane konserwacji w latach dziewięćdziesiątych, obecnie zakończono prace nad kolejnymi, prezentowanymi w Sukiennicach. 7 maja o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie z konserwatorkami obrazów, paniami Elżbietą Zygier i Urszulą Małecką. Wstęp wolny.

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach jest najstarszą z dwunastu pracowni konserwatorskich Muzeum, a zarazem jedną z najnowocześniej wyposażonych pracowni muzealnych w Polsce. W latach 90. XX wieku powstała w Gmachu Głównym kolejna pracowania realizująca zadania z zakresu konserwacji i ochrony dzieł. Konserwatorzy Muzeum Narodowego w Krakowie przywracali blask pracom m.in. Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Maksymiliana Gierymskiego, a niedawno – Domenikosa Theotokopulosa, zwanego El Greco.

De re nummaria – część III. Moneta polska w dawnej literaturze numizmatycznej
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

9 maja zapraszamy na otwarcie wystawy w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 12.

Dawne polskie numizmaty zostały opisane i odwzorowane w wielu popularnych katalogach, spełniających m.in. funkcję przewodników dla kupców i bankierów. Komplet monet polskich z XVI wieku zaprezentowano m.in. w pracy wydanej w Monachium – New Münz Buech (1597) – autorstwa Adama Berga, tamtejszego drukarza i wydawcy, który pieczołowicie przedstawił uporządkowane według wartości monety europejskich krajów, z odwzorowaniem ich rzeczywistej wielkości. Polską monetą zainteresowali się również historycy, zwłaszcza gdy w XVIII w. „odkryto” istnienie monet wczesnopiastowskich i zaczęto pasjonować się dziejami regionalnymi. Zaowocowało to opartymi na źródłach historycznych publikacjami, np. o numizmatyce pruskiej – monetach bitych na tym terenie pod rządami Zakonu Krzyżackiego i królów Polski. Pojawiły się próby całościowego przedstawienia dziejów pieniądza polskiego.

Opracowaniom historycznym i katalogowym towarzyszą liczne dowody codziennego obrotu pieniądza w Rzeczypospolitej: taryfy, sumariusze i redukcje monety starej z nową, wydawane jako ułatwienie przeliczania starej i nowej monety o rozmaitych nominałach na pieniądz krajów ościennych.

Wydarzenia edukacyjne

6 maja

O pięknie. Szukanie nowego

cykl: 10+Sztuka (warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat)

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa Potęga Awangardy, pl. Szczepański 9, godz. 10.30

prowadzenie: p. Izabela Lechowicz, wstęp: 80 zł (cały cykl zajęć), 20 zł (jednorazowy udział w warsztatach)

konieczna rezerwacja, tel. 12 433 57 44

***

Koncert studentów klas gitary i kontrabasu Akademii Muzycznej w Krakowie

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM, pl. Władysława Sikorskiego 6, godz. 16.00

wystąpią: pp. Michał Bylina – kontrabas, Radosław Wieczorek – gitara, wstęp wolny

7 maja

Rzeźba polska około 1900 roku

oprowadzanie kuratorskie

Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, al. 3 Maja 1, godz. 12.00

prowadzenie: p. Urszula Kozakowska-Zaucha, wstęp wolny

***

Abecadło sztuki. Cień ciszy

cykl: Siódmy dzień tworzenia (warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat)

Gmach Główny, godz. 12.30

prowadzenie: p. Agnieszka Fluder, wstęp: 100 zł (karnet na cały cykl zajęć)

konieczna rezerwacja, tel. 12 433 57 44

8 maja

Zbiór pieczęci Biblioteki Książąt Czartoryskich

cykl: Kolekcja Czartoryskich – zbiory i ludzie

Biblioteka Czartoryskich, ul. św. Marka 17, godz. 18.00

prowadzenie: p. Dorota Otwinowska, wstęp wolny

9 maja

Przypadki małżeńskie

cykl: Rozmowy o literaturze

Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41, godz. 10.15

prowadzenie: p. Filip Skowron, wstęp: 1 zł

***

Oprowadzanie po wystawie „Potęga awangardy” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

cykl: Muzeum przyjazne

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, godz. 11.00

prowadzenie: p. Barbara Łepkowska, wstęp: 1 zł

konieczna rezerwacja, tel. 12 433 57 44

***

Parchatka – ogród krajobrazowy księżny Izabeli Czartoryskiej

cykl: W poszukiwaniu Muzeum Książąt Czartoryskich

Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał, ul. Pijarska 8, godz. 18.00

prowadzenie: p. Barbara Koenig (historyk sztuki, adiunkt w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum XX. Czartoryskich), wstęp wolny

10 maja

Dziennik badacza: urządzenie do pisania

cykl: Oblicza dziennika

Pawilon Józefa Czapskiego, ul. Józefa Piłsudskiego 12, godz. 18.00

prowadzenie: p. Filip Wróblewski, wstęp wolny

11 maja

Techniki pozłotnicze

cykl: Muzealne ZPT-y

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM, pl. Władysława Sikorskiego 6, godz. 17.00

prowadzenie: p. Barbara Krzaklewska, wstęp: 30 zł

konieczna rezerwacja, tel. 12 433 57 44

***

Mistrz Matejko w świecie ironii i aluzji

cykl: Czwartki u Matejków

Dom Jana Matejki, godz. 18.00

prowadzenie: p. Barbara Ostafin, wstęp wolny

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.