Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Gliwice: Do braci Górnoślązaków

Do braci Górnoślązaków

Muzeum w Gliwicach

Jako syn ludu górnośląskiego, który między wami żył, z wami cierpiał, który na własnej osobie doznał, co to jest brutalność pruska, który własnymi oczyma patrzał, jak jawni i ukryci wrogowie nasi ograbiają lud polski z przyrodzonych praw jego, jak (…) wyzyskują prace Górnoślązaków, tuszę, iż dobrze odczuję i zrozumiem Wasze potrzeby i razem z wami, z dłonią w dłoń, skutecznie walczyć będę za sprawę polską. Mamy wielkie zadanie do spełnienia. Wiecie, że cały naród polski ma oczy zwrócone na nas, Górnoślązaków, i z niecierpliwością wyczekuje chwili wyborów, podczas których czynem zaprzeczyć mamy twierdzeniom naszych wrogów, jakobyśmy nie byli Polakami – Wojciech Korfanty, Do moich braci Górnoślązaków.

Setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego przypomina nam o potężnej sile narodowej świadomości i tożsamości, pielęgnowanej w domach niezależnie od granic, gospodarczych interesów i narzuconych praw. Górny Śląsk przez stulecia przynależał do różnorakich państwowości, a jednak duch polskości przetrwał wśród jego mieszkańców, którzy za Polskę, utożsamianą z wolnością i wiarą, byli gotowi oddać życie. Tutaj, tak jak i w Wielkopolsce, nie zniszczyły owego ducha ani bismarckowska machina germanizacyjna, ani tępienie polszczyzny, ani propaganda antykatolicka, ani rugowanie z ojcowizny, ani traktowanie Ślązaków jak obywateli drugiej kategorii. Sto lat temu Ślązacy z ducha polskiego dali największy wyraz miłości do odrodzonej Polski – państwa, które uznawali za swą Ojczyznę. Jak napisali w odezwie założyciele Polskiego Towarzystwa Wyborczego w Gliwicach: Jesteśmy Polakami! Oto wyznanie naszej wiary politycznej. Z okazji setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, a przede wszystkim z okazji przyłączenia w jego rezultacie znacznej części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej Polskiej upamiętnimy powstańców z Gliwic – 3 maja 2021 roku, w narodowe święto Konstytucji. Pięknie witał ową wytęsknioną Polskę Wojciech Korfanty, dyktator powstania: Przybyłaś do nas Polsko! Z sercem przepełnionym czcią nabożną witamy cię matko Ojczyzno. Delegacja Muzeum w Gliwicach wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Gliwice, pocztem sztandarowym Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP oraz żołnierzami Jednostki Wojsk Specjalnych AGAT Gliwice im. Roberta Oszka i Konrada Wawelberga złoży kwiaty na mogiłach powstańców śląskich w Gliwicach, a także pod pomnikiem ku czci poległych w okresie powstań i plebiscytu żołnierzy francuskich.

Na terenie Gliwic znaleźć można wiele miejsc pamięci związanych z wydarzeniami, które rozegrały się podczas III powstania śląskiego. Na cmentarzu w Szobiszowicach znajduje się zbiorowa mogiła powstańców śląskich z Szobiszowic, w której spoczywają: Antoni Danszczyk, Jan Doner, Augustyn Doner, Józef Uszczyk, Alojzy Konieczny, Paweł Krawiec, Edward Waniczek, Józef Zając. Na cmentarzu w Wójtowej Wsi znajdziemy grób powstańca Jakuba Jachnika, na cmentarzu w Ligocie Zabrskiej znajduje się mogiła zbiorowa powstańców, w której spoczywają Franciszek Matysik oraz dwóch nieznanych z nazwiska uczestników III Powstania. Również na cmentarzu w Sośnicy znajduje się mogiła zbiorowa, w której spoczywają powstańcy: Urban Dusza, Paweł Dziewior, Józef Kołodziejczyk, Józef Machalica, Franciszek Wilczek. Z kolei na terenie dawnego cmentarza przy ulicy Kozielskiej, obecnie parku Starokozielskiego, znajdziemy groby zmarłych i zabitych przez Niemców w okresie powstań i plebiscytu żołnierzy francuskich oraz pomnik ku ich czci. Jeszcze w przededniu zakończenia misji Francuzi zostali zaatakowani przez bojówki niemieckie i kilku z nich zginęło w lipcu 1922 r.

We wszystkich tych miejscach założymy kwiaty i zapalimy znicze.

Z okazji setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego przygotowana została również tablica informacyjna poświęcona Franzowi (Franciszkowi) Honiokowi, uczestnikowi III powstania śląskiego. Tablica usytuowana zostanie przy wejściu na otaczający maszt Radiostacji Gliwice skwer, który nosi imię Franza (Franciszka) Honioka.

Zapraszamy do dołączenia do nas 3 maja lub indywidualnego oddania hołdu powstańcom poległym za polski Śląsk.

Plan składania kwiatów:

godz. 9.15 – cmentarz i pomnik żołnierzy francuskich, Park Starokozielski, ul. Kozielska

godz. 10.00 – cmentarz w Wójtowej Wsi, ul. Wójtowska, grób Jakuba Jachnika, powstańca śląskiego poległego w Bojkowie

godz. 10.40 – cmentarz w Ligocie Zabrskiej, ul. św. Jacka, mogiła zbiorowa powstańców

godz. 11.15 – cmentarz w Sośnicy, ul. Cmentarna, groby powstańców

godz. 12.00 – cmentarz w Szobiszowicach, ul. Świętego Wojciecha, mogiła zbiorowa powstańców

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.