Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...

Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

ul. Romualda Traugutta 111/113

Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…

styczeń-maj 2015 roku

Informacja o projekcie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca:

Cykl filmów prezentujących powojenne osadnictwo na Dolnym Śląsku przygotowało wrocławskie Muzeum Etnograficzne. W skład cyklu wchodzi 15 dokumentów poświęconych takim grupom jak: Ormianie, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Łemkowie, Romowie1, Grecy, Żydzi, Niemcy, polscy reemigranci z Bukowiny, z Bośni, z Francji oraz osadnicy z dawnych Kresów i innych ziem przedwojennej Rzeczpospolitej. Projekt nawiązuje do słynnego dzieła Oskara Kolberga Lud, jego zwyczaje…

W 2014 r. obchodzona była dwusetna rocznica urodzin Oskara Kolberga (1814-1890) – folklorysty, kompozytora, autora serii monografii regionalnych wydawanych od 1865 r. pod wspólnym tytułem Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce. To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku, zamieszczonych w ponad 80 tomach –  z czego znaczną część wydawano już po śmierci badacza.

W związku z tym szczególnym dla polskiej etnografii jubileuszem, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zrealizowało projekt Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…, który zakłada opracowanie tomu poświęconego powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku. Region ten obejmuje ziemie przyłączone do Polski po II wojnie światowej, a zatem – z oczywistych powodów – w dziele Oskara Kolberga uwzględniony został wyłącznie fragmentarycznie.

Realizację tego zadania zaplanowano w nowoczesnej, ale zainspirowanej ideą Oskara Kolberga formie zapisu filmowego. Przedstawiciele wszystkich grup osadniczych (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) oraz pozostałej na tym terenie polskiej i niemieckiej ludności autochtonicznej opowiedzą o własnych doświadczeniach życiowych, a także o swojej kulturze – wskazując jednocześnie na zmiany, jakim ona podlegała w wyniku migracji i adaptacji do nowego środowiska. Poza indywidualnymi opowieściami, wzbogaconymi fotografiami i dokumentami, w filmach znajdą się także rejestracje występów zespołów folklorystycznych. Tym samym autorzy projektu nawiążą do badawczych wskazań Oskara Kolberga, który dokumentując z dużą uwagą wszelkie przejawy folkloru muzycznego, zwykł nawet mawiać, że „narody trwają, póki śpiewają”.

Do grudnia 2014 powstało 15 czterdziestominutowych filmów, które następnie zostały nagrane na płyty i nieodpłatnie zostaną przekazane do gimnazjów Dolnego Śląska oraz umieszczone na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego.

Niemcy

Cykl prezentacji filmowych

Filmy edukacyjne poświęcone osadnikom zamieszkałym na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, procesom ich adaptacji do nowego środowiska kulturowego.

Program prezentacji:

23 stycznia, godz. 18.00 – Grecy i Macedończycy, Karaimi

7 lutego, godz. 18.00 – Żydzi

20 lutego, godz. 18.00 – Niemcy, Polscy reemigranci z Francji

6 marca, godz. 18.00 – Polscy reemigranci z Bukowiny rumuńskiej, Ukraińcy

20 marca, godz. 18.00 – Romowie

27 marca, godz. 18.00 – Tatarzy, Kresowiacy – Wileńszczyzna

10 kwietnia, godz. 18.00 – Kresowiacy – Lwowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie…, Przybyli tu z różnych stron – Podhale, Kieleckie, Lubelszczyzna, Rzeszowskie…

24 kwietnia, godz. 18.00 – Polscy reemigranci z Bośni, Łemkowie

16 maja (w programie Nocy Muzeów) – Ormianie

Łemkowie


1 Od Muzeum, które z definicji powinno nawiązywać do rodzimej tradycji, należałoby oczekiwać, iż w jego publikacjach używana będzie nazwa tradycyjna – Cyganie – przypis redaktora naczelnego Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.