Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Orla: II Kongres Filozofii Polskiej

II Kongres Filozofii Polskiej

Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego

II Kongres Filozofii Polskiej

7–9 października 2022 roku

Pałac w Orli, Orla 50, Koźmin Wielkopolski

Organizatorzy Drugiego Kongresu Filozofii Polskiej zaplanowali następujące sekcje tematyczne:

historii filozofii polskiej

ontologii i epistemologii

filozofii dziejów i filozofii religii

antropologii filozoficznej i etyki

estetyki i filozofii kultury

filozofii języka i logiki

doradztwa filozoficznego

anglojęzyczną

Program ramowy Drugiego Kongresu Filozofii Polskiej

7 października

godz. 15.00–16.00 Przywitanie i rejestracja uczestników, posiłek

godz. 16.00–17.15 Uroczyste otwarcie II Kongresu Filozofii Polskiej (sala konferencyjna 1)

Wprowadzenie i prowadzenie – dr Piotr Leśniak

Przedstawienie organizatorów Kongresu – prof. Grzegorz Francuz, UO

Etos akademicki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (wykład inauguracyjny) – prof. Anna Brożek, UW

godz. 17.15–17.30 Przerwa na kawę

godz. 17.30–19.30 Wystąpienia plenarne – prowadzenie: dr Piotr Leśniak (sala konferencyjna 1)

Demokracja liberalna jako problem – prof. Bogdan Szlachta, UJ

Metafizyczny fundament metapolityki Józefa Marii Hoene Wrońskiego – prof. Jacek Bartyzel, UMK

O ewolucyjności – prof. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

godz. 19.30–20.00 Przerwa na posiłek

godz. 20.00–21.00 Przyjęcie w pałacu – lampka wina i rozmowy towarzyskie (sala konferencyjna 2)

8 października

godz. 8.30–10.00 Wystąpienia plenarne – prowadzenie: prof. Janusz Maciaszek (sala konferencyjna 1)

Stanisław Ossowski. Krytyka naturalizmu metodologicznego – prof. Ryszard Kleszcz, UŁ

Bolesław Miciński – myślenie w żywiole prawdy – prof. Ryszard Zajączkowski, KUL

godz. 10.00–10.30 Przerwa na kawę

godz. 10.30–12.00 Obrady w sekcjach

godz. 12.00–12.30 Przerwa odświeżająca

godz. 12.30–14.00 Obrady w sekcjach

godz. 14.00–15.00 Przerwa na posiłek

godz. 15.00–16.30 Obrady w sekcjach

godz. 16.30–17.00 Przerwa na kawę

godz. 17.00–19.00 Wystąpienia plenarne – prowadzenie: prof. Grzegorz Francuz (sala konferencyjna 1)

Stefania Wolicka-Arnd (1851–1937) – pierwsza Polka z doktoratem z filozofii – prof. Lilianna Kiejzik, UZ

Poszukiwanie nowego paradygmatu rozumienia człowieka – prof. Jan Wadowski, PWr

Człowiek w „filozofii dramatu” Józefa Tischnera – prof. Witold Glinkowski, UŁ

godz. 19.00–20.00 Przerwa na posiłek

godz. 20.00–21.00 Koncert Muzyka w pałacu i rozmowy towarzyskie (restauracja i sala konferencyjna 2)

9 października

godz. 8.15–9.45 Wystąpienia plenarne – prowadzenie: prof. W. Korab-Karpowicz (sala konferencyjna 1)

Humanistyczne inspiracje w polskiej myśli społeczno-politycznej doby jagiellońskiej – dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

Polityka chrześcijańska według Jana Pawła II (Karola Wojtyły) – dr Piotr Iwański, Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny

godz. 9.45–10.00 Przerwa na kawę

godz. 10.00–11.30 Obrady w sekcjach

godz. 11.30–12.00 Zwolnienie pokoi

godz. 12.00–12.15 Przerwa odświeżająca

godz. 12.15–13.00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu (sala konferencyjna 1)

Plan spotkań w sekcjach

Sekcja 1 Historia filozofii polskiej

Przewodnicząca – dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

Referaty w sali konferencyjnej 1 – 8 października

godz. 10.30–12.00

Czy w historii filozofii polskiej jest miejsce dla cudzoziemców? Przypadek Jana Henryka Abichta (1762–1816) – prof. dr hab. Tomasz Kupś, UMK

Filozofia dla bibliotekarzy i nie-bibliotekarzy – na łamach przedwojennego czasopisma „Bibliotekarz” – dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW

Rozum i wiara w neoscholastyce polskiej – ks. dr hab. Rafał Charzyński, KUL

godz. 12.30–14.00

O. M.A. Krąpiec OP – największy polski metafizyk? – dr Piotr Iwański, KCh-D

Rzeczywistość według Józefa Hoene Wrońskiego – dr inż. Józef Okulewicz, PW

Możliwe i niemożliwe analogie. Filozofia Bronisława Trentowskiego i Kitaro Nishidy – dr Tadeusz Adam Ożóg, Uniwersytet Doshisha

Referaty w pokoju 4 (albo wydzielone miejsce w sali restauracyjnej) – 8 października

godz. 15.00–16.30

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – mgr Bogusław Homicki

Władysław Tatarkiewicz pomiędzy dobrem a szczęściem – mgr Adrian Habura, UZ

Henryk Jakubanis (1879–1949) – historyk filozofii greckiej między Kijowem i Lublinem – mgr Mariam Sargsyan, UZ

Sekcja 2 Filozofia dziejów i filozofii religii

Przewodniczący – prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK

Referaty w pokoju 13 (albo wydzielone miejsce w sali restauracyjnej) – 8 października

godz. 10.30–12.30

Idea cywilizacyjnego pluralizmu Zygmunta Wasilewskiego – prof. Grażyna Szumera, UŚ

O upadku cywilizacji zachodniej raz jeszcze. Wojciecha Roszkowskiego przygoda z filozofią dziejów – dr Grzegorz Bednarczyk, UMCS

Niedocenione walory filozoficzne nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego – dr Karol Petryszak, UPJPII

Adam Żółtowski jako polski filozof i powstaniec śląski 1921 – dr Anna Musioł, UŚ

Sekcja 3 Filozofia języka i logika

Przewodniczący – dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Referaty w sali konferencyjnej 2 – 8 października

godz. 10.30–12.00

Normatywny aspekt działania we wczesnych pracach Tadeusza Kotarbińskiego – dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Interpretacja kombinacyjnej ontologiki modalnej Perzanowskiego w strukturach kratowych i topologicznych – dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ

Indiscernibility – from the philosophy of Decio Krause to a new axiomatization of quasi-set theory – dr hab. Eliza Wajch, prof. UPH

Referaty w wydzielonym miejscu w sali restauracyjnej – 8 października

godz. 12.30–14.00

W sprawie typu logicznego logicznie rozumianych pojęć ogólnych – dr hab. Adam Olech, prof. UŁ

Hierarchie rachunków delikatnie tolerujących sprzeczność – dr hab. Janusz Ciuciura, prof. UŁ

O definicji arbitralnej – dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ

Sekcja 4 Estetyka i filozofia kultury

Przewodniczący – dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG

Referaty w sali konferencyjnej 2 – 8 października

godz. 12.30–14.00

Adolf Basler – emisariusz przełomu antynaturalistycznego w polskiej estetyce i krytyce artystycznej – dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG

Przedmioty niekompletne i miejsca niedookreślenia. Florian Znaniecki i Roman Ingarden o kulturze – dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, UMCS

Czego nie będziemy wiedzieć o Czystej Formie – dr Piotr Martin, UWr

godz. 15.00–16.30

Estetyka sensu largo Marii Gołaszewskiej a współczesna estetyka codzienności – dr Monika Bokiniec, UG

Koncepcja konkretyzacji estetycznej dzieła malarskiego według Romana Ingardena – Alicja Kajtanowska, UG

Kultura masowa w eseistyce Barbary Skargi – mgr Paweł Dziel, USz

Sekcja 5 Ontologia i epistemologia

Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, UŁ

Referaty w sali konferencyjnej 1 – 8 października

godz. 15.00–16.30

O epistemicznych i ontologicznych konsekwencjach „skolemizacji” języka – ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII

Intuicja życia w filozofii Anny-Teresy Tymienieckiej w odniesieniu do intuicjonizmu Henryka Bergsona – dr Magdalena Mruszczyk, UŚ

Recentywizm, współczesna odmiana mistycyzmu – prof. William Auden, College Metropolitalny w Nowym Jorku

Sekcja 6 Antropologia filozoficzna i etyka

Przewodniczący – ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII

Referaty w sali konferencyjnej 1 – 9 października

godz. 10.00–12.00

Szachownica wartości, czyli etyka stosowana w wyborach życia codziennego – dr Justyna Stecko, PRz

Fenomen wiary według Edyty Stein na przykładzie wiersza Cypriana Norwida „Modlitwa” – dr Rafał Brasse, UZ

Teodycea Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II – dr hab. Zbigniew Kaźmierczak

O t’agathon, czyli o dobru. Na podstawie „Etyki Nikomachejskiej” I 1 1094a 1-3 w interpretacji Petrycego z Pilzna – dr Maciej Smolak, UJ

Sekcja 7 Doradztwo filozoficzne

Przewodniczący – dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

Referaty w sali konferencyjnej 2 – 9 października

godz. 10.00–12.00

O szkodliwości pozytywnego myślenia i wysokiej samooceny – dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

Filozofia jako terapia leczenia uzależnień od zabobonu – dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

Dialog sokratejski w praktyce doradztwa filozoficznego – dr Piotr Leśniak, UO

Idea doradztwa filozoficznego w kontekście filozofii polskiej – wybrane przykłady – mgr Krystyna Bembennek

Sekcja 8 Sekcja anglojęzyczna

Przewodniczący – dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

Referaty w pok. 4 – 8 października

godz. 12.30–14.00

An Analysis of Iranian and Polish philosophy – dr Mohammadreza Shahidipak, Assistant Professor, Islamski Uniwersytet Azad

Ignace Meyerson’s historical psychology: A method for approaching human diversity across time and culture – mgr Corentin Heusghem, UŁ

Evolutionity and Civilizational Advancement – dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.