Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991)

Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991)

Katedra Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ

Katedra Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ zaprasza na konferencję naukową

Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991)

5–7 kwietnia 2011 roku

Sala im. Bobrzyńskiego w Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Kraków.

5 kwietnia

14.30

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Jacek Popiel, Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

15.00

Mieczysław TOMASZEWSKI (AM w Krakowie), Kisielewski – muzyka i polityka

Krzysztof DYBCIAK (UKSW), Czy Stefan Kisielewski był najwszechstronniejszym twórcą polskiej kultury po II wojnie światowej?

16.00 przerwa kawowa

16.30

I. Felietonistyka Kisiela i reperkusje

Prowadzenie: Leszek Szaruga

Magdalena MATEJA (UMK), Felietonowa „mowa umowna” jako przykład dyskursu antytotalitarnego

Mirosław RYSZKIEWICZ (UMCS), Kisiela felietonowe życie po życiu (na łamach tygodników „Wprost” i „Polityka”)

17.30

Andrzej HEJMEJ (UJ), „Świat nie przedstawiony”. Felietonistyka Kisiela

Monika WISZNIOWSKA (UOE), Felietony Stefana Kisielewskiego. Próba lektury

19.00 „Spotkanie bankietowe” dla zaproszonych gości

6 kwietnia

9.00

II. Muzyka i krytyka muzyczna

Prowadzenie: Mieczysław Tomaszewski

Leszek POLONY (AM w Krakowie), Kisiela spory o muzykę po latach

Magdalena DZIADEK (UAM), Stefan Kisielewski jako autor i krytyk muzyki współczesnej

10.00

Daniel WIERZEJSKI (AM w Krakowie), Idiom stylistyczny twórczości muzycznej Stefana Kisielewskiego

Urszula CIOŁKIEWICZ-LATEK (UW), Twórczość pieśniowa Stefana Kisielewskiego

11.00 przerwa kawowa

11.30

Anna TENCZYŃSKA (UW), Dysonanse – zderzenia – dialogi. Stefan Kisielewski i Zygmunt Mycielski

Kama HAWRYSZKÓW (UJ), Felieton muzyczny Stefana Kisielewskiego

12.30

Tomasz GÓRNY (UJ), Czy muzyka jest niehumanistyczna? Uwagi na marginesie artykułu Stefana Kisielewskiego

Katarzyna CUDZICH-BUDNIAK (UJ), Jazz według Kisiela

14.00 przerwa obiadowa

15.00

III. Kultura – ideologia – polityka

Prowadzenie: Andrzej Hejmej

Jacek BARTYZEL (UMK), Stefan Kisielewski jako publicysta i „zwierzę polityczne”

Michał SZYSZKA (WSA w Bielsku Białej), „Klerk i intelektualista zaangażowany”. Stefana Kisielewskiego droga od kultury do polityki

16.00 przerwa kawowa

16.30

Iwona HOFMAN (UMCS), Relacje Stefana Kisielewskiego i Jerzego Giedroycia w świetle publicystyki i listów

Krzysztof ZAJAS (UJ), Drapieżność umysłu. Kisielewski i Miłosz

17.30

Leszek SZARUGA (UW), Prywatyzacja życia publicznego. O „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego

Małgorzata WĄTKOWSKA (UJ), Autoportret intelektualisty – strategia wyznań intymnych w „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego

19.00 kolacja

7 kwietnia

9.00

IV. Krytyka muzyczna i literacka

Prowadzenie: Leszek Polony

Ewa BIŁAS-PLESZAK (UOE), Kisielewski o muzyce – pomiędzy tworzeniem a definiowaniem

Małgorzata SOKALSKA (UJ), Opera w krytyce muzycznej Kisielewskiego

10.00

Anna KOSZEWSKA (UAM), Między koncepcją czystej formy a socjologią muzyki: poglądy estetyczne Stefana Kisielewskiego

Iwona PUCHALSKA (UJ), Kisielewski – Gałczyñski: liryka i prowokacja

11.00 przerwa kawowa

11.30

Maciej URBANOWSKI (UJ), Krytyka literacka Stefana Kisielewskiego i pokolenie 1910

Dorota KOZICKA (UJ), Lista (nie)obecności Kisielewskiego — krytyka

12.30

Zakończenie konferencji

13.00 przerwa obiadowa

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.