Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: 5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Międzynarodowe Centrum Kultury

5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Dziedzictwo i środowisko

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Kiedy zaczął się problem krakowskiego smogu? Czy dawni sokolnicy podaliby rękę dzisiejszym myśliwym? W jaki sposób zapomniana wiedza naszych pradziadków może pomóc w rozwiązaniu problemów z wodą? Czy da się pogodzić ochronę ostatniego na świecie pierwotnego lasu z interesami lokalnych społeczności? 5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (19–20 września 2019 roku) pozwoli przyjrzeć się wzajemnym relacjom pomiędzy dziedzictwem kulturowym a środowiskiem przyrodniczym.

W dwudniowej konferencji weźmie udział ponad 70 badaczy z 15 krajów, pracujących na styku różnych dyscyplin – antropologii, architektury, ekologii, ekonomii, historii, literatury, polityki, socjologii, sztuki czy zarządzania. Wykłady plenarne wygłoszą m.in. pani prof. Maria Teresa Albert, była szefowa Katedry UNESCO na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, pan Piotr Kempf, dyrektor krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, czy panowie Adam Izdebski i Rafał Szmytka, twórcy głośnej Ekobiografii Krakowa.

Czy odbudowa katedry Notre Dame w Paryżu jest ważniejsza niż ochrona płonącej puszczy amazońskiej? Tegoroczną edycję Forum, wspólnie z naszymi wyszehradzkimi partnerami, zdecydowaliśmy się poświęcić złożonym relacjom między dziedzictwem kulturowym i środowiskiem przyrodniczym. Zależności te już od lat są przedmiotem badań specjalistów różnych dyscyplin, których zaprosiliśmy do Krakowa. Obserwowane zmiany klimatu, rosnąca świadomość indywidualnej odpowiedzialności za przyszłość planety uzmysławiają identyczną nieodnawialność zasobów przyrodniczego i kulturowego. Najwyższy czas, żeby o tych zagadnieniach wspólnie rozmawiać – podkreśla pani Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK.

Uczestnicy konferencji usłyszą ponad 60 referatów poruszających tematykę m.in. kształtowania relacji między dziedzictwem kulturowym a przyrodą we współczesnym Krakowie; inicjatyw ochrony środowiska pozwalających miastom radzić sobie ze współczesną presją turystyczną; nowych wyzwań, jakie stwarzają dla siebie nawzajem zmieniająca się tradycyjna gospodarka i środowisko naturalne; ochrony lasów za pomocą nowoczesnych technik teledetekcyjnych; wpływu rzek na rozwój miast, jako łącznika z jego dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Jeden z paneli poświęcony zostanie międzynarodowemu projektowi HOMEE, którego celem jest zbadanie relacji pomiędzy mega-eventami a polityką ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wpływu dużych wydarzeń kulturalnych na życie mieszkańców miast bogatych w zasoby dziedzictwa. Po raz pierwszy zostaną przedstawione wyniki badań wpływu dużych wydarzeń kulturalnych na miasta historyczne i ich dziedzictwo na przykładzie Expo w Mediolanie (2015), Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław (2016), Brytyjskiej Stolicy Kultury Hull (2017) czy Europejskiej Stolicy Kultury Pafos (2017). Wnioski z badań będą stanowiły podstawę rekomendacji dla przyszłych miast gospodarzy tego typu projektów.

Z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej szczególne miejsce podczas 5. Forum Dziedzictwa przewidziano dla Litwy. Podczas konferencji swoje wykłady zaprezentuje aż siedmiu litewskich specjalistów. Poświęcone będą m.in. litewskim wpisom na listę UNESCO, ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w tym kraju czy reinterpretacji znaczenia dziedzictwa kulturowego Kłajpedy.

Choć Forum ma charakter zamkniętej, eksperckiej konferencji wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w dwóch otwartych wykładach. 19 września o godz. 12.00 pani prof. Karola Hein i pan dr Tino Mager, wybitni specjaliści z Katedry Historii Architektury i Urbanistyki z Uniwersytetu Technicznego w Delft, opowiedzą, jak hydrologiczna wiedza poprzednich pokoleń może pomóc w rozwiązaniu współczesnych problemów z wodą. 20 września o godz. 12.00 niemiecka badaczka z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie prof. Gabriela Dolff-Bonekämper, poruszy kwestie spornych miejsc pamięci i zależności między pamięcią indywidualną a zbiorową.

Językiem konferencji jest angielski (brak tłumaczenia). Szczegóły i program konferencji

5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.